Søndag 07. Kl.11:00 - Herøyspelgudsteneste Herøy Gard
Onsdag 17. Kl.16:00 - Visjon
Visjon i Stavern 17. - 21. juli Hans Johan Sagrusten, Siri Iversen og den etiopiske pastoren Dr. Gemechis Buba kommer som hovedtalere. Festivalkonseptet videreføres, med parallelle samlinger i Stavernhallen og i Tunet på Fredtun og eget opplegg for barn og ungdommer. Sjå https://frikirken.no/visjon for oppdatert informasjon og påmelding