Søndag 08. Kl.11:00 - Awana søndagsskule
Fredag 20. Kl.19:30 - Herøy Brass Julekonsert