15/09-19 Kl.11:00 - Familie- og innsettingsgudsteneste

Familie- og barnearbeidar Thea Frøystad.
Innsetting av ny hovedpastor Knut Magne Dalsbø.
Medlemsopptak.
Kyrkjekaffi.