17/03-19 Kl.11:00 - Gudsteneste

Ungdomsarbeider Daniel Oviedo og fx team.
Kyrkjekaffi og sal av pizza til inntekt for ungdomsarbeidet.