17/02-19 Kl.11:00 - Fellesmøter i Herøy Kyrkje med Egil Svartdahl