15/10-17 Kl.11:00 - Gudsteneste

"Kristus åleine - Frelsa er ikkje til sals". Pastor Erhard Hermansen. Runde Blandakor. Nattverd. Kyrkjekaffi.