Fra Jerusalem til Herøy - og til verdens ende!

Av: Erhard Hermansen
29/05-2009

Misjonssekretær Karin Riska besøker Herøy Frikyrkje. I fem år levde Karin Riska tett på urolighetene i midt-østen. Med base i Jerusalem var hun stedlig representant for Den Evangelisk Lutherske Frikirke.


Misjonssekretær Karin Riska sammen med palestinske barn fra flyktningeleir på Vestbredden.

Karin, du har bodd i Israel. Kan du si noen om bakgrunnen for akkurat det?
Jeg bodde og arbeidet i Jerusalem i 5 år. Stillingen min var delt: Jeg var Frikirkens stedlige representant i Israel og Det Palestinske området og jeg jobbet som prosjektrådgiver for en av våre partnere; Det Palestinske Bibelselskapet (PBS). Jeg jobbet utifra deres hovedkontor i øst-Jerusalem. Jeg jobbet mye i administrasjonen, spesielt inn mot et barne- og ungdomsprosjekt som er støttet av Frikirken og NORAD, samt PBS' arbeid i Gaza som Frikirken også har et spesielt fokus på. Jeg var også involvert i organisasjonsutviklingsarbeid (omstrukturering av organisasjonen), og assisterte lederskapet i PBS med forskjellige utfordringer som dukket opp, ikke minst under den store krisen som slo innover organisasjonen og staben da en av våre kollegaer ble kidnappet og drept i Gaza høsten 2007.

Som dere sikkert skjønner har arbeidsoppgavene mine forandret seg etter behov igjennom de 5 årene. Å jobbe sammen med Det Palestinske Bibelselskapet har vært utrolig lærerikt og berikende. PBS driver som andre Bibelselskaper med Bibelspredning, men er også sterkt involvert i sosialt arbeid i det palestinske samfunnet. Et av de største prosjektene de har er det nevnte barne- og ungdomsprosjektet, som har som mål å bringe glede, omsorg og håp til palestinske barn og unge som ofte er traumatiserte som følge av situasjonen. Igjennom prosjektet lærer de også om å ta vare på seg selv, og andre viktige verdier.

Er det noe du er spesielt opptatt av?
For tida er jeg spesielt opptatt av forberedelser til freds- og forsoningsprosjektet Bridgebuilders, som går av stabelen her i Norge i august. Vi samler unge, kristne palestinere, israelere og nordmenn til gode dager med fellesskap og undervisning. Fokuset er enheten i Kristus, og hvordan vi kan være fredsagenter i vårt daglige liv der vi bor. Videre er jeg forøvrig ekstra opptatt av den fastlåste situasjonen i Gaza, og hvordan jeg og vi kan utgjøre en positiv forskjell der. Jeg er videre opptatt av at enten om jeg er i Norge eller i Midtøsten, så skal omgivelsene merke at jeg er etterfølger av den store Fredsfyrsten; Jesus Kristus.

Med pinsedagens budskap om å bringe Guds ord fra Jerusalem og til verdens ende besøker Karin Riska Herøy Frikirke.