Bli bøssebærer for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjonen!

Av: Administrator
24/03-2009

"Visste du at Den Evangelisk Lutherske Frikirke er en av flere eiere av Kirkens Nødhjelp? Gjennom felles innsats med kirker og menigheter i Norge kan vi være med å bidra til å skape en bedre verden. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å støtte sterkt opp om fasteaksjonen 2009" Arnfinn Løyning, synodeformann.


Fra nord til sør kjemper mennesker mot tørke, flom og ekstreme værforhold. De som har minst rammes hardest. Vi kan være med i kampen mot klimaendringene! Tirsdag kl.17.30 - 20.00 står Den norske Kyrkje og Herøy Frikyrkje sammen om å besøke alle husstander med fastebøsser. Dersom du kan tenke deg å være bøssebærer kan du ta kontakt med Herøy Frikyrkje (epost: post@frikyrkja.net eller telefon: 70087800)Gjennom Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon møter vi mennesker som rammes av klimaendringer. Dette er mennesker som på tross av en krevende livssituasjon likevel bærer en drøm om å skape forandring i eget og andres liv. Disse menneskene utfordrer oss i Norge til å ta vår del av ansvaret. Som enkeltindivider og menigheter i Norge utfordres vi til å stå sammen med klimavitnene i sør i kampen for et rettferdig klima og en rettferdig verden.

Bli en bøssebærer - og ta godt imot bøssebærerene når de kommer!