Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Shalom kjære venner og forbedere!

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
06/03-2009

Tilgi oss for ikke å ha skrevet på en god stund. Sist dere hørte fra oss var Israel midt ikrigføringen mot Hamas i Gaza. Denne runden er over, men...


Beit Eliahu, Haifa

Vi er i ferd me å få oss en ny regjering her i landet. Da ønsker vi igjen å minne oss som borher og dere som er langt borte om Skriftens påbud om å be for våre ledere. Uansetthvordan Israels nye regjering vil se ut, vil den måtte takle store utfordringer. Som i restenav verden, må den israelske økonomien stabiliseres og skadene begrenses (og ingen vet nårkrisen vil virkelig være over). Arbeidsledigheten øker daglig i det flerearbeidsplasser reduserer driften eller kolapser helt. Bare denne uka hørte jeg fra to imenigheten som unnslap oppsigelse, uten å vite hvor lenge det blir til neste runde.

Når det gjelder den såkalte "Midtøstenkonflikten" mener vi fortsatt at naiviteten råder hosde som tror at Hamas kommer til å aksepetere Israel og bli en fredpartner. Hatet og ønsketom å utslette Israel er ikke en mening de har, men det er en eksistenstiell ogidentitetesmessig sak - ikke mene eller ikke mene, men være eller ikke være. Det sammegjelder HizbAllah i nord og Iran i øst. Det kan være fint å leve i fine forestillinger (blirmisunnelig av og til), men vi er kalt til å be for virkelige ledere som må ta virkeligeavgjørelser mot virkelige fiender - og det er aldri lett. Over 120 raketter ble skutt mot Israelsiden "våpenhvilen" trådde i kraft. Israel har ikke svart skikkelig enda (fortjener defredsprisen, da?). Aksjonen ble nok avsluttet for tidlig og når den neste aksjon vil finne steder bare et tidsspørsmål. Smerten over de uskyldige som led og lider fortsatt er stor. Hamashar toturert og drept flere hundre palestienere før den siste krigen og umiddelbart etter den.Det er klart at det er ikke like populært å demonstrere, skrive innlegg eller lage spesiellefredelige kirkebønner når det ikke er Israel som skal kritiseres. La oss be for palestinernemed en integritet som virkelig gjenspeiler Guds hjerte - Et hjerte som står ved løftene, ethjerte der nåde ikke lever uten sannhet, et hjerte som er rent og ikke har rom for løgn,avgudsdyrkelse og bedrag (som Islam er!). Vi har mer enn en følelse at mange synes mersynd på at kreftpasienten lider av kjemoterapien enn det faktum at han har kreft... Irans trussler er heller ikke fjernet og hele tiden er spøsmålet ikke om noe kommer til å skje, mennår. Vi er ikke blant dem som er overveldet av store forhåpninger og optimisme når vitenker på Obama. Vi ble ikke smittet av Obama-messias-syndromet, men likevel/derforbør vi særlig be for han i den sentrale posisjon han har - og gjøre det med mye ydmykhet.

Vi ønsker at deres skal stå med oss i bønn. Vi ber om fred! Lengselen etter fred her er stor,dyp og ekte og trenger ikke å bli godkjent av de som høres snillere ut enn de fleste israelere.Vår trygghet ligger ikke i våre ledere, ikke i våre militære styrker, heller ikke i antallIsraelvenner - Det er bare en som råder og er suveren i sin visdom, makt og kjærlighet! Hanvalgte å kalle seg selv Israels Gud og vi kjenner Han gjennom Israels Messias. Hans planskal fullføres. Det gjelder også Israel. Desverre er en menneskeskapt fred ikke en del avplanen. Kun Fredsfyrsten vil bringe fred over Israel! Det vil ikke si at vi i all vårufullkommenhet ikke skal bære videre den freden vi har fått. Ufreden i Israel er langtdypere enn problemene i Gaza. Mye her i landet skaper sorg i Guds hjerte.

Derfor har vi i menigheten fokusert mye av undervisningen i det siste på Guds hjerte formennesker. Guds kjærlighet er en virkelighet og en kraft. Den må virke på oss før noe annetkan skje. Bare etter at vi er blitt eksponert for Guds kjærlighet kan noe begynne å skje inne ioss (med våre tanker, holdninger, prioriteringer). Når denne kjærligheten virker i oss vil denogså virke gjennom oss.

Vi vet at dette er Guds kall for hver enkelt av oss. Ingen er kalt til å leve utenfor Gudskjærlighet og ingen er kalt til å beholde den for seg selv. Det gjelder ikke minst også Israelsom folk og israelere som individer. Men vi ønsker ikke å la det bare være en personlig sak.Hvordan virker vi som legeme? Derfor er vi snart ferdig med organisering avevangeliseringsarbeidet i menigheten. Flere har fylt ut spørreskjema der de uttykte hvilkeideer de har, hva de kunne tenke seg å være med på og, ikke minst, det behovet de har fortrening og hjelp. Be for denne sentrale tjeneste i menigheten og for de som skal lede den.

I november begynte vi å feire den siste sabbaten i hver måned på fredagskvelden med etskikkelig sabbatsmåltid. Etter fire slike samlinger er responsen veldig god. Det er flott å haen annerledes gudstjeneste med mer tid og anledning til fellesskap. Det har også vært en finmulighet til å invitere gjester. Klart at å dekke bord og lage mat til 120 mennesker en gang imåneden er veldig krevende, men vi er velsignet med flere gode kokker og noen som ergode til å planlegge og administrere. Be for oss at i alt oppstyr og travelhet på en slik dagikke skal glemme at det er Sabbatens giver og Herre vi skal feire og fokusere på.

9. mars skal vi feire den morsomste festen på kalederen: Purim. Be for denne festen, foralle som skal delta aktivt og for alle som kommer, særlig for gjestene. Vi skal minnes Gudstrofasthet mot sitt folk og måten han brukte ei lydig und dame, Ester, til å redde sitt folkfra enda en fiende. Skal prøve å komme tilbake med noe bilder fra festen. Kjedelig blir detikke!

Flere bønneemner:

  • Be for ungdomsgruppene og deres ledere.
  • Be for bibelundervisningen i menigheten på gudstjenestene, i små grupper og påtomansshånd.
  • Be for vitnetjenesten som skjer på universitetene i byen og for de messianskestudentene.
  • Be for M Og J, to av våre soldater som er i en krevende situasjon. M er i nord Israel og holder øye med HizbAllah og J er på terroristjakt på Vest Bredden. Husk også H somskal begynne sin tjeneste i April.
  • Be for hele situasjonen i landet, for de nye regjeringsmedlemmene og deres avgjørelser.
  • Be også for oss. De siste månedene har vært litt for mye preget av trøtthet og sykdom. Også barna lever et veldig hektisk liv.

"Herre, blant guder er ingen som du, og ingen gjerninger er som dine.Alle folk som du har skapt, skal komme og bøye seg for deg, Herre, tilbe deg og ære ditt navn.For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud.Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn.Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte; min Gud, jeg vil evig ære ditt navn." (Salme 86, 8-12)

Bjørg & Samuel Aweida