Om Katie og Kjell-Magne Møgster

Katie og Kjell-Magne Møgster er misjonærar i Mali for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.

Nesten Til Verdens Ende

Av: Katie og Kjell-Magne Møgster
11/02-2009

Kjære venner,
Vi ligger, mange, mange måneder på etterslep i vår skriving til dere. Det har vært en travel høst! Her deler vi det som har forårsaket dette.


Oppstart i Tebi


Å forberede POB: norsk bibel, fulfulde bibel, ordboka, POB boka, billedboka

Dere har ofte lest om "å be for undervisning i Tebi". Vi ser at dere har tatt utfordringen på alvor, for i Tebi går undervisningstimene over all forventning. Undervisningsopplegget som vi nå har begynt på i Tebi heter "POB": Présentation Orale de la Bible. På engelsk heter det "Biblical Storying".


Å gjennomføre POB: fulfude bibel og billedboka. Tid for samtale rundt teksten.

Dere kan gjerne spørre om vi ikke har drevet undervisning i Tebi før nå, siden vi (særlig Kjell-Magne) har besøkt stedet i årevis. Jo, vi har vært til stede og ofte spilt kassetter og samtalt rundt disse. Men P.O.B. metoden er en ren undervisningsmetode bygget opp rundt en systematisk gjennomgang av bibeltekster fra det gamle til det nye testamentet, 55 utplukkede historier totalt, der "Jesus" ikke nevnes før han blir født i sin historiske sammenheng. "Læreren" skal gjenfortelle bibelhistorien og etterpå er det en viktig spørsmålsrunde som skal lede gruppa videre i å forstå de bibelske sannhetene som finnes i teksten. Men fordi at vi er i en muslimsk setting, der "Boka" er høyt respektert, driver vi en blanding av både lesing og fortelling. I tillegg bruker vi å vise ett bilde per fortelling, for erfaringen viser at det er mye lettere for lytterne å gjenfortelle historiene hvis de har et bilde å se på, som minner dem om historiens hovedelementer.


Våre faste lyttere: mor og sønn

Fordelene med P.O.B. er mange. Den største er kanskje det, at en slipper å diskutere religionsforskjeller. En holder gruppa til historien som fortelles, og til spørsmålene som skal diskuteres. På denne måten unngår man "vi muslimer tror" og "dere kristne tror" grøfter. Det er gjennom samtalen rundt de bibelske sannhetene at muslimene selv oppdager forskjellene mellom islam og kristendommen. En annen fordel, er at mennesker forstår sitt behov for en frelser før Jesus blir nevnt. Ved en kronologisk studie av det gamle testamentet der jødene er ulydige igjen og igjen og ikke klarer å leve det hellige livet som en hellig Gud krever, blir det tydelig at en frelser, som frelser i kraft av nåde, er den eneste løsningen.

Vi var ganske spente da vi skulle begynne med POB hos våre venner. Patriarken i familien er den eldre mannen som ble døpt til påsketider i fjor. Etter at han ble døpt spurte en av konene hans meg om å få undervisning. "undervisning" kan også bety "lese- og skriveopplæring". Men da jeg spurte henne hva slags undervising hun mente, forklarte hun at hun ville ha religiøs undervisning. Men ville hun glemme dette, etter sommerferien?


F. kan gjenfortelle fra skapelsen til Jakobs fødsel. Her forteller hun for en nabo som er innom.

Hun glemte det ikke. Og da vi tok en hilsetur til henne ved høstens oppstart, spurte hun meg om når vi skulle begynne. Dermed var veien åpen og vi begynte å undervise henne, sønnen og svigerdattera en gang i uka, unntatt når vi er i Sevare på stabsmøter eller kurs. Etter hvert har vi kommet i en fast rytme, der vi først sitter og småprater, så får lunsj, så begynner de å koke den maliske teen sin og i løpet av undervisningen skal vi rekke å drikke både den første og den andre runde med den. Undervisningen består av både fortelling, gjenfortelling, spørsmålsrunde og samtale. Før dagens fortelling, gjennomgår vi alltid historien fra forrige uka. Og mens vi forteller er det naboer som kommer, naboer som går, noen skal bare hilse, andre skal kjøpe melk eller smør, noen slår seg ned og lytter ... Hvis patriarken selv er til stede bryter han inn med egne kommentarer - han kan jo svært mye bibelhistorie utenat, etter å ha lyttet til bibelkassetter i 12 år!

Å begynne med POB har krevd mye av min energi i høst. Mens min fulfude på markedet eller i småpratssituasjoner er ganske flytende, er det bibelske språket noe helt annet. En ny bibelhistorie på fulfulde byr på minst 10 nye ord for meg - hver gang. I tillegg kommer vi ofte inn på spennende ting i spørsmålsrunden, slik at det er i gjennomsnitt 6 nye ord der, også. Ideelt sett skulle jeg ha tid til å repetere disse 16 nye ord til den neste uka, men jeg må innrømme at det skjer sjeldent. I begynnelsen førte jeg logg for hver gang vi var der, men etter hvert som andre oppgaver har gjort seg gjeldende, (se brevets slutt), har det ikke blitt tid til det. For å undervise en POB fortelling bruker jeg minst en halv arbeidsdag på forberedelse og en hel dag til gjennomføring. Men heldigvis virker hjernen mens man sover, også. Det er slik at en del av det bibelske språket også går igjen, og jeg merker at det blir litt lettere for hver gang jeg forteller.

Under disse seansene er Kjell-Magne guiden, sjåføren, sykepleieren (for de vi besøker) og "den gode giver": av peanøtter, frukter og 180 liter med rent vann som kjører ut til dem i store tønner. Mange semi-nomader lider av vitaminmangel fordi at de spiser bare hirse, så å gi frukt og peanøtter er med på å motvirke det. Og rent vann fra Douentza er kanskje noe av det som koster oss minst men som betyr aller, aller mest for de som må gå flere kilometer til nærmeste vannkilde. I retur får vi lunsj, fersk kumelk, og av og til høner fra dem. "Endam", fortalte damen vi underviser, "Dette er endam." Endam er et sterkt ord for slektskap/vennskap, dens betydning stammer fra ideen om to som drikker melk av samme bryst.

Enten det var p.g.a. endam eller nysgjerrighet, var vi svært glade da både patriarken, hans stesønn, stesønnens kone, stesønnens søster, og en annen kontakt vi har valgte å feire jul hos oss!! Uka før hadde de fortalt at de skulle flytte etter en ny vannkilde men det viste seg at de kunne utsette det til etter jul. Besøket kom til oss på julaften og fikk dermed feire med menigheten både på julaften og på første juledag. Gruppen overnattet hos oss og vi kjørte dem tilbake dagen deretter. Her er en flott bilde av gjengen, patriarken til venstre for Kjell-Magne:


Overnattingsbesøk til jul

Ja, de kunne utsette flyttingen til etter jul men ikke i all evighet. Og det er her POB og undervisning av et semi-nomadisk folkeslag blir vrient: hva gjør man når de flytter? Sønnen har nå gått i én retning men sin flokk - og moren i en annen, med sin mann og hans flokk. Kjell-Magne kjørte 4hjulingen vår i 2 timer forrige tirsdag men fant ikke sønnen men han gir ikke opp og skal prøve en ny rute i neste uke. Moren var ikke så vanskelig å finne - hun bor nå i det fri - i skyggen av et tre! Fulaniene får et sted å bo og noen kanner med vann levert mot at deres dyr gjødsler åkeren til han som eier den. Eieren har ikke bygd hytta ennå men det blir "kanskje" gjort til neste uke...


Uten hytte å bo i men med vann til dyra bare 7 km unna

Selv om å undervise ved å bruke POB har tatt mye tid i høst kjenner vi at det er vel verdt det. Det tar energi men det gir også veldig mye energi å undervise mennesker som er så ivrige etter å lære.

Andre ting i høst og nå fremover:

 • Juleteater.
  - Barna forberedte juleteater igjen i år og kom med egne forslag til sanger. Jeg glir mer og mer i bakgrunnen, hjelper til med koreografi og kostymer og noen fremføringstips. Dikko kommer mer i forkant som leder og det er bra!
 • Kawrtial Fulbe.
  - De store barna fikk et eget tilbud i år der teater inngikk som en viktig del. I løpet av 48 timer klarte de å få sammen en forenklet versjon av Den gode samaritan.
 • Helbredelse i Toula.
  - En døende mann ble frisk etter forbønn. Siden har vi fått høre at han hadde vært syk i tre måneder. Kjell-Magne tror at han var i den siste fasen av tyfoid. Mannen har flere ganger gått 50 km hit til fots for å hilse og takke oss. Vi sier, Barke Laamdo - takk GUD.
 • Forberedelse mot barnevideo.
  - Opptak av barnevideoen vår Den gode Samaritan nærmer seg med stormskritt! Opptaket blir den første uka i april. Skuespillerne har fått manus og holder på å pugge. Jeg tegner Storyboard og planlegger filmingen på de forskjellige stedene (6 opptaksteder). Pastor Dama tar seg av musikken. Et stort bønneemne er at den offentlige skolen må ha påskeferie i uka vi planlegger opptak.
 • Kortidsbibelskole.
  - Denne går 9 februar - 8 mars. Dette er et tilbud for fulani kristne og i år blir det undervisning på tre forskjellige nivå.
 • Ungdomskor.
  - Vi prøver å møte de nye behov som viser seg i menigheten. Barna vokser og nye kommer til. Etter bibelskolen planlegges oppstart av et lørdagstilbud for barn i alder 11+. Gibi Bari er ansvarlig.

Takk for alle julebrev, forbønn og støtte! Vi gleder oss til å høre fra dere. Vi gleder oss også til snart å få besøk av Kjell-Magnes mor, søster, svoger og nevøer. Be gjerne om et trygt opphold for dem her 23 feb - 9 mars!

Katie Møgster
Post: MELM, Douentza, Rep. du MALI
Støtte: DELF Ytremisjons konto: 8220.0286053