Nyhetsbrev fra Mali, November 2005

Av: Anne-Lise og Torstein Baltzersen
24/11-2005

Kjære menighet!
Her i Bamako er vi snart ferdig med å innrede det nye huset som vår misjon MELM (NMS/Frikirken i samarbeid med to afrikanske misjoner) leier til oss, en vertikalt delt tomannsbolig med hybelmuligheter. Hibiskusbusker blomstrer i gården. Vindruerankene gir snart god skygge. Ekteparet Baltzersen trives!


Gud samler sine tropper til innsats i hovedstaden!

Før vi reiste på ferie fikk vi kontakt med en fulani fra Douentza området. Historien hans er litt spesiell. Han ble oppdratt av sin bestefar i Ty, en nabolandsby til Fatoma. Det blir gjerne slik når mora blir enke og den nye mannen ikke vil ha tidligere barn hos seg. Denne bestefaren var muslim. Han sa likevel til sitt barnebarn at når han ble voksen måtte han følge Jesus-veien. Dattersønnen tenkte med seg selv at det var nå det siste han skulle gjøre!

Etter noen år døde bestefaren og gutten flyttet tilbake til sin fødeby. Men han holdt seg godt klar av Jesus-veien. Fra tid til annen drømte han om bestefaren som sa: "Du har ennå ikke gjort som jeg ba deg om!"

MELM kom til hjembyen hans for å starte alfabetiseringskurs og vår venn deltok. Han ble invitert med på fulanigudstjeneste av en kristen kamerat. Det gikk snart opp for han at det måtte være sant det de fortalte fra bibelen. Vår venn ble døpt i Niger elva ved Konza i desember 2003. Han er nå på DTS (disippeltreningsskole) i regi av Ungdom i Oppdrag her i Mali. Når han er ferdig ønsker han å komme tilbake til Bamako for frivillig å støtte teamet i evangeliserings arbeidet.

Åshild Jensen er utsendt fra Alta til Mali med kall til storby evangelisering. Hun har vært i Mali som ettåring i 1999/2000. Hun var den gang lærer i den norske skolen i Douentza. Men etter hjemreisen var Åshild fremdeles tent for misjon i Mali. Det ble Gå-Ut senteret og språkstudie i Paris. MELM var ennå ikke klar for storby arbeid så Åshild tok et år til i Paris som evangelist for NMS. Hun arbeidet på markeder og i en kirke med fokus på afrikanske innvandrere .Nå når MELM har bestemt at det skal startes evangeliseringsarbeid i Bamako fra høsten 2006, er Åshild tilbake i Douentza som språkstudent i fulfulde.

Som kjent har MELM i mange år hatt afrikanske misjonærer i teamene. Det er to fulani familier fra Benin og Nigeria. Den tredje familien som vi regner med kommer i august, er også fra Benin/Nigeria. Daniel og Ester Dama har barn som trenger et skoletilbud på engelsk. De blir derfor med i Bamakoteamet. Daniel Dama er utdannet prest og har de siste fire årene studert musikk i Nigeria. Han skal overta Anne-Lises stilling i MICCAO (En paraply organisasjon for kirker og misjoner i fulani arbeid i Vest Afrika). Han skal også være evangelist og sammen med sin kone integrere sang og musikk i evangelisering og menighetsfellesskap.

Daniel og Ester har arbeidet i "Evangeliets Røst", et radioarbeid i Kamerun. MELM har allerede sendetid i en privat kristen radiostasjon i hovedstaden. Vi ber om flere åpne dører innen media!

Til slutt kommer turen til ekteparet Baltzersen ,"veteranene" som skal sørge for at alle har det bra! Nå planlegger vi innsatsen , bygger nettverk og prøver å definere mer konkret våre målgrupper i hovedstaden. Som vi tidligere har nevnt er ikke fulaniene samlet i en spesiell bydel. Vi aner konturene av et mobilt team. Vår "arena" vil antagelig spenne fra kvegmarkeder til universitetskantiner.

Vi er i bibelgruppe sammen med misjonærer fra Normisjon og NLM. Vi har kontakt med misjonærer fra andre fulanimisjoner. Selv om ingen av disse arbeider blant fulanier i hovedstaden, betyr disse fellesskap mye for oss. Så har vi gjesterom for forbipasserende og besøkende i MELM. Vi er ikke ensomme i storbyen!

Om et par uker kommer Åshild til Bamako. Vi skal be sammen og besøke en del nøkkelpersoner. Be om at vi får se klarere hva Gud vil vi skal fokusere på i Bamako.

Hilsen Anne-Lise og Torstein i Mali.