Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Nyhetsbrev fra Haifa, Januar 2005

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
08/02-2005

Chesed veShalom - Nåde og fred!

Dette sitatet fra Paulus blir lest på gudstjensten hver sabbat. Etter at vi får det forkynt for oss, hilser vi hverandre med Guds nåde og fred over sabbaten og samlingen. Denne hilsen følges med et håndtrykk, med en klem, med et eller flere kyss (avhengig hvor man kommer fra). Merkene etter leppestift tørkes av før lovsangen begynner (og helst før kona oppdager). Det er godt å lovsynge og lovprise Gud sammen: "Hine Yeshua, yeshuat Yisrael!" "Her er Jesus, Israels frelse!"


Haifa by

Et av høydepunktene hvert år er bønnesamlingene menighetene i Haifa arrangerer.
I fire kvelder var vi samlet på fire menighetslokaler for å be for vår by og vårt land. Hver kveld hadde sin egen "smak" og stil avhengig av vertsmenigheten. Et par kvelder sang vi bare på hebraisk og et par kvelder var det mest arabisk, noen brukte salmebøker andre hadde "skriften på veggen". Noen ba med foldede hender andre med løftet hender, noen ba kort andre ikke fullt så kort...
Det som var klart var at vi ba i samme ånd og hjerte for å se flere i Haifa bli kjent med Yeshua. Av alt det viktige som kan skje i Israel, er det at israel får se Jesus det viktigste og største som kan hende. Av alle nyheter som høres her, er Evangeliet, den gode nyheten, det eneste livgivende. Det er betrodd menighetene i Haifa for Haifas dyrebare befolkning. Enheten i det at vi kjenner Guds nød for sitt folk var virkelig til å ta og føle på. Vi takker Israels Gud for denne spesielle uka og fortsetter å be om å få se den virkelige store høsten.

Vi er glad for å fortelle at menigheten har fått enda en arbeider. Fra første januar har Andrei begynt å jobbe i Beit Eliahu som ansatt av både Israelsmisjon og menigheten. For Israelsmisjonen er han vaktmester og tar seg av bygingen som trenger mer og mer vedlikehold. I mengiheten er Andrei hovedsaklig en student eller disippel. Han bruker meste av tida til å få undervisning og trening. Vi arbeider med å gi han et bedre fundament i Guds ord, trening i evangelisering, undervisning og trening i sjelesorg og besøkstjeneste og ellers følge Samuel ganske tett. Det er en stor glede og oppmuntring for oss, men samtidig er det også veldig krevende.

Be for Andrei og hans familie (Irena, Vladi og Lion)! Flere av dere har bedt for sønnen Vladi når han nesten ble veldig alvorlig skadet i ei bilulykke. De har mye å slite med, men de har også lært å ha tillit til Gud i hverdagen. Vi ber fortsatt om full helbredelse for Vladi. Stå med oss i dette!

Andrei og Samuel deltok i en konferanse som var både meget interresant og ganske skremmende. Tema var "Anti-semitissme i kirken". Den første delen var den interresante med Caspari Centerets Dr. Ray Pritz som foredragsholder. Han talte om dette aktuelle tema fra et historisk perspektiv med utgangspunkt i oldkirken.
Det andre foredraget var av Dr. Gershon Nerel, en av de fremste messianske jødene i Israel i dag. Han er også formannen i det lokale styre for Ebenezerhjemmet. Han hadde en fersk rapport av anti-semmitismen i de palestinske kirkene i dag. Det pågår en krig (eller intifada, slik han sa det) i massemedia og særlig det kristne media med klare erstatningsteologiske og antisemitisske tanker. I denne krigen er Internet en sentral arena. Vi fikk høre sitater fra kirkeledere som er så fulle av hat og bitterhet mot Israel at det er nesten vanskelig for å tro det. Den lutherske biskopen (som er bl.a veldig populær i for mange kretser i Norge) er blant frontfigurene i denne anti-israelske kampanjen. Interresant å se hvordan anti-israelisme går godt og lett sammen med anti-semitisme i tillegg til en meget liberal syn på Bibelen. Det er uten tvil en del av en åndskamp. Vi må vite hvor vi står. En slik holdning til Guds folk er uten tvil imot Guds vilje og kan ikke føre med seg velsignelse. (Her snakker vi om rett holdning og rett hjerte, ikke om blind enighet i alt Israel måtte gjøre.)
For undertegnede var dette lite overaskende, men for min bror Andrei var det et sjokk at noen med Bibelen i hånda kunne slette Israel fra Guds plan, at noen kunne tro på Jesus men hate Jesu folk, at noen kunne tro på en del av Guds løfter og annulere andre.

Vi vil sette stor pris på ekstra forbønn for oss. Vi føler oss veldig slitne for tiden. Altfor mye å gjøre og altfor lite mulighet for ferie gjør sitt. Det er mange krav og forventninger fra mange. Be om visdom til å takle dette rett og klare å hvile på en effektiv måte. Vi kjenner oss priviligert som har dere som støttespillere og bønnepartnere.

Rom. 1, 7: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Shalom fra Bjørg & Samuel