Nytt fra misjonsfronten

Av: Inge Auberg
26/01-2005

Her er litt nytt fra misjonsfronten. Bruk det gjerne i samlinger eller grupper i menigheten. Misjonsnytt er forbønnsnytt.


Aerobirds til Japan

6. januar reiser bandet Aerobirds sammen med Anne Mari Topland til Japan for to uker. Der skal de ha konserter og seminar. Formålet er å inspirere ungdom i Japan til å følge Jesus og benytte musikk for å formidle det kristne budskapet. Aerobirds skal etterpå reise i Norge og inspirere unge til misjonsengasjement.

En spennende vår i Burundi

Valgene som skulle ha vært i høst, er utsatt, men datoer er bestemt. Det er stor spenning i landet - og mye håp om varig fred.

I den prosessen som ligger foran skal det først være lokale valg, deretter valg på nasjonalforsamling. Til slutt blir det valg på ny president.

Mye forbønn trengs for at valgprosessen skal bli fredelig og rettferdig. Det er mennesker med en blodig krigshistorie som nå forsøker å legge ned våpnene og delta i demokratiske valg.

Be om at sårene i konflikten mellom hutuer og tutsier må bli legt og at de kan leve side om side og bygge landet opp igjen. 85% av befolkningen tilhører ulike kirker. Be om beskyttelse, visdom og kraft for Emmanuel Kopwe som står sentralt i dette arbeidet.

Familien Øystese til nytt område i Etiopia

Familien Øystese ble "arbeidsledige" da myndighetene stengte prosjektet i Didessadalen, Øst-Etiopia.

Mekane Yesus kirken ønsker nå å bruke dem i et nytt prosjekt i Diredawa, Vest-Etiopia (neste største byen i Etiopia), et muslimdominert område der befolkningen hovedsaklig er etniske somaliere. Forhåpentligvis er det snart klart for Øysteses å flytte, etter at hus er gjort i stand for dem. Birger Skaar fra Greåker reiser denne måneden ut for bl.a. å hjelpe til med klargjøring av hus.

Det nye prosjektet er tilknytte den lokale kirken - for å hjelpe HIV-smittede, og å forebygge videre utbredelse av AIDS. Den lokale kirken ivrer også etter å nå de ikke kristne med evangeliet.

Be om flyttingen må gå i orden, be for nyetableringen som familie, for samarbeidet med kirken, og at arbeidet kan bli godt organisert og godt mottatt. Øystese har to barn, Simon og Isak, som trenger særlig forbønn i denne situasjonen.

Til dette arbeidet mottar vi ikke støtte av NORAD.