Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Nyhetsbrev fra Haifa, November 2004

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
20/12-2004

Shalom!

Det er alltid like vanskelig å ta seg tid til å sette seg ned og skrive om noe av det som skjer her.

I dag døde Arafat (igjen...). Ingen vet hva dette vil føre til. Noen er optimistiske etter at en sentral terrorleder (med en fredspris) er borte, mens andre ser ikke helt hvordan dette kan føre til noe bedre. Igjen er det godt å vite at det er noen som har full kontroll over det som skjer. Han vil fortsette å ta seg av sitt utvalgte folk Israel mens han fortsetter å elske alle mennesker. La oss be om Jesu sinnelag og fullkommen kjærlighet når vi forholder oss til Guds fulkommne plan i denne ufullkommne verden.


Ja, mye trist skjer her i landet, det vet dere fra media i Norge. Vi har lyst til å dele med dere noe ikke media ellers kommer til å dele.
Vi er så oppmuntret av det vi ser i den messianske bevegelsen. To opplevelser vi har hatt, sier mye om den veksten som skjer, også i modenhet og enhet.

For 3 uker siden ble fire nye døpt. Tre av dem var israelere ("sabra"). To av dem kom til tro i det siste mens en vokste opp i en messiansk familie. Det er alltid en stor opplevelse og glede å se Gud gripe inn i menneskers liv og åpenbare Yeshua som Messias og frelser.
Vi fikk høre av dem sterke vitnesbyrd som gav Israels Gud all ære og takk!
Ei av dem som ble døpt begynte sin vandring mot troen gjennom en annen menighet i Haifa. Det avgjørende skrittet til å bli en Jesu disippel tok hun på et av våre møter og har vært i vår menighet i ca et halvt år. Dåpen var en stor dag for henne. Da skjedde noe som aldri ville ha skjedd før i tiden. Jeg inviterte en av eldstebrødrene i den andre menigheten til å være med meg og døpe henne. Han gjorde det med glede. Vi stod der i vannet, to menighetsledere, og visste veldig godt at det er ikke oss eller "våre" menigheter det dreier seg om, men Gud's rikes fremgang og denne unge israelerens frelse.

Ti dager siden hadde vi to en tur til Jerusalem (uten barn!). Det var ikke enda en tur. Vi var der for å stå sammen med og velsigne en kjær menighet som innviet sine nye flotte lokaler som heter "Paviljongen". Menigheten som heter King of Kings Assembly fikk av Herren (gjennom mange trofaste givere) sentrale lokaler midt i byen. Lokalene var en kino og det meget kjente bygget har mildt sagt ikke noe god representant for Gud og hans gode vilje for sitt folk... Nå kommer Guds barn til å samles der for å lovprise Jesus Messias, Kongenes Konge! Nå kommer flere menigheter til å bli velsignet av den store salen og de mindre rommene. Menigheten hadde et klart ønske om å velsigne hele Jesu legeme og få andre menigheters velsignelse. Vi er så glad for å kunne stå sammen med våre søsken. Vi var også glad for å kunne overnatte hos en av pastorene og hans flotte familie (særlig når vi kunne snakke norsk selvom ingen av oss menn var norske...).

Dette er ikke bare et tegn på en voksende enhet, men også en voksende modenhet. Be om at dette skal fortsette slik at Gud skal få den æren Han fortjener i det vi forkynner fra dag til dag hans frelse!

Her er en del konkrete bønneemner:
* To gutter i menigheten som sliter i hjem og familie. Be om visdom for oss som skal veilede, korrigere og støtte dem.
* Arbeidet med å sette sammen og lede husfellesskap som lærerike, levende, åpne og utrustende fellesskap.
* Fire ektepar som sliter veldig mye. Be om kjærlighet, trofasthet og fornyelse i den enkeltes liv og i familiene. Be for oss som veiledere.
* Be sammen med oss om en lokal lovsangsleder med de rette gavene og det rette hjerte som ønsker å lovprise Gud og lede hans menighet i lovsang.

Lista kunne vært mye mye lengre ... Takk for at dere er med oss!

Hilsen
Bjørg & Samuel