Vi vil hjelpe!

Av: Administrator
19/09-2015

Synodeformann Jarle Skullerud oppfordret Frikirkens menigheter tidligere denne måneden til å gi et offer til Kirkens Nødhjelps innsats for flyktninger i Syria og understreket kirkens ansvar i å be for flyktningene.


På gudstjenesten søndag 20. september går Kollekten til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid for flyktninger i Europa og landene omkring, sier pastor Erhard Hermansen.

Behovene er enorme og akutte. Tusener av mennesker er på desperat flukt fra krig og nød. Flyktningene har akutt behov for blant annet mat, vann, tepper og telt. Kirkens Nødhjelps europeiske partnere melder om stadig større behov, og organisasjonen har i første omgang bevilget to millioner kroner som skal styrke innsatsen der behovene er størst. De forbereder også sending av mannskap fra beredskapsgruppen til de hardt prøvede områdene.

”Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg.” (Jes.56.6-8)

La oss være med å be for de fortvilte menneskene på flukt, og for de som står midt i arbeidet med å trygge og hjelpe dem i nøden. Vær med å gi en gave, enten i kollekten søndag 20.9. eller ved å gi 200 kroner ved å sende sms AKUTT til 2468, og la oss vise nestekjærlighet og omsorg for flyktningene som kommer til landet, og etterhvert til ditt og mitt nabolag. La oss gi dem en god velkomst, ei trygg havn, og hjelp med språk og kultur, oppfordrer pastor Erhard Hermansen