Onsdag 6. oktober i Frikyrkja
"Med håpets budskap til israelere og palestinere".

Av: Administrator
31/08-2004

I dagene 1.-10. oktober vil 11 menigheter i Norge få besøk av våre medarbeidere i Israel og de palestinske områder. Andy Ball fra Bibelbutikken i Tel Aviv vil sammen med generalsekretær Labib Madanat og Sherin Shafidy fra Det Palestinske Bibelselskap og vår misjonær i PBS, Karin Riska, besøke menighetene i Vågsbygd, Porsgrunn, Oslo Østre, Moss, Trondheim, Herøy, Ålesund, Bergen, Bryne, Sandnes og Stavanger. Fra Misjonsavdelingen deltar Inge Auberg og Odd Svein Grønsund.


Vi har i mange år støttet Bibelbutikken i Tel Aviv, og siden 1994 har vi hatt hovedansvaret for driften av butikken, sammen med Israelsmisjoner i Danmark, Tyskland og Sveits. Andy Ball har flere ganger tidligere besøkt Norge og mange menigheter har hatt glede av hans besøk.

Denne gangen er det spesielt arbeidet gjennom vår nye samarbeidspartner, Det Palestinske Bibelselskap (PBS), vi vil rette søkelyset mot. De gjør et viktig arbeid i et krigsherjet område.

Bibelselskapene i Israel og de Palestinske områder har et nært samarbeid og de arbeider med forsoning og fred mellom folkene. De har møtt stor interesse for sitt engasjement og Bibelen selger som aldri før blant det palestinske folk. På spørsmål om hvordan det er å være palestina-arabisk kristen i dagens Midtøsten, svarer generalsekretær Labib Madanat: "Det er store muligheter, men jeg legger ikke skjul på at det også er vanskelig å være kristen i Midtøsten. Vi opplever mye lidelse, frykt og press. Dette vil enten oppleves som en stor stein kommer og knuser oss - eller at vi vokser i trengslene og oppdager nye muligheter".

Karin Riska har vært misjonær i PBS siden oktober 2003. Hun vil gå inn i det viktige barnearbeidet som kanskje er det viktigste arbeidet i PBS. De arrangerer program for barna i byer og landsbyer, og de er blitt så godt mottatt at de også er inviteret til muslimskoler for å ha program for barna der. De bruker dukketeater og fortellingskunsten, og levendegjør historier fra GT, historier som også muslimene kjenner godt.

Også leirene er et viktig redskap i dette arbeidet, noe et klipp fra en e-mail fra Karin Riska sist sommer understreker:

"I juli hadde vi en sommerleir i en muslimsk landsby nær Nablus på Vestbredden. Det Palestinske Bibelselskapet arrangerte leiren i samarbeid med landsbyledelsen. Det var hundre gutter i alderen 12 til 16 år samlet, under enkle forhold i olivenlundene utenfor landsbyen. De sov hjemme, men hadde fullt program hver dag i en uke. Program fylt av lek og undervisning om grunnleggende allmenn-menneskelige verdier. Vi i PBS har mye fokus på barna og de unge, som lever under svært vanskelige forhold. Ekstra viktig er det for oss å være med å bidra med positive ting i barnas liv i sommerferien, da det er svært lite å foreta seg for dem, og de ikke kan reise særlig langt. De kan heller ikke reise på strand-tur til Middelhavet som ikke er langt unna, da de ikke har tillatelse til å komme inn i Israel. Så det var selvsagt populært da de den ene dagen fikk være med på utflukt til et sted med basseng, hvor de kunne bade.

Det foregår en kamp om barna og de unges sinn og liv i de palestinske områdene. Vi er f.eks. ikke de eneste som arrangerer leirer for barn, det gjør også ytterliggående palestinske organisasjoner.
De har ganske sikkert også mye lek for barna, men i tillegg til det hylles martyrdøden, og barna læres opp til at det største er å få dø som martyr i kampen mot Israel. Dette kan vi ikke stå å se på, så en viktig del av programmet på leirer, og skolebesøk som vi har igjennom hele året, er å lære barna å opphøye livet istedet for døden, og respektere det enkelte menneskets liv uansett hvem de er, for ethvert liv er utrolig verdifullt. Å gi barna håp for fremtiden er også svært viktig, for martyrdøden og volden forøvrig får stort spillerom hvor nettopp håpet forsvinner. Jeg var med på leiren en dag, og det var utrolig oppmuntrende å se barna fylt av latter og lek, og å se at selv enkle virkemidler kan gjøre en forskjell. Det nytter å gjøre noe, og vi kan bety en forskjell, om vi ikke paralyseres av all elendigheten. Må Gud gi oss styrke til å gjøre det vi kan der vi er. Husk gjerne spesielt på barna og de unge her nede i deres bønner".

Våre jødiske og palestinske gjester vil fortelle fra arbeidet de driver i Israel og de palestinske områder. Sherin Rafidy vil synge og vi ønsker å presentere dette arbeidet på en god og levende måte. Vi håper også gjennom denne aksjonen å kunne samle inn penger til å kunne fortsette med det evangeliserende fredsarbeidet i de palestinske områder. Samtidig med aksjonen vil det også bli en innsamlingsaksjon gjennom Vårt Land.

Vennlig hilsen

Odd Svein Grønsund
Aksjonsleder