Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Nyhetsbrev fra Haifa, August 2004

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
10/08-2004

Kjære venner og medarbeidere!

Som mange av dere vet, liker vi ikke å skrive brev. Det er så mye som skjer at i tillegg til å ikke like å skrive, kjemper vi for å vite hva som skal nevnes.


På Shavu'ot den jødiske pinsen feiret vi enda en dåp i Middelhavet. Fem nye ble døpt i Faderen's og Sønnen's og Den Hellige Ånd's navn. To av dem vokste opp i messianske familier og har vært med i menigheten i flere år, mens tre kom til tro de siste månedene. På pinsesøndagen var våre barn på skolen som vanlig og vi arbeidet. Noen i Norge vil kanskje synes at det var leit, men du verden hvor mye bedre det var å feire denne festen som en dåps- og frelsesfest. Hallelujah!

Gudstjenestene er fortsatt veldig godt besøkt. Salen er ganske full hver sabbat med trofaste menighetslemmer, men også besøkende og søkende. Det er en viktig utfordring å la gudstjenesten være til fornyet fokus på Yeshua og frelsen, til vekst og oppmuntring, rettledning og fellesskap. Etter forkynnelsen har vi ofte gitt anledning til å få forbønn enten rett etter gudstjensten eller under den. Vi tror at Gud ønsker å virke gjennom Ordet. Derfor inviteres mennesker til å gjør noe med det de har hørt. Er det noen som vil ta imot Jesus, er det synd som må i lyset og bekjennes, er det et spesielt behov for forbønn - alt ønsker Gud å ta seg av. Be sammen med oss om at menigheten skal vokse i trofasthet til Herren og hans Ord og i kjærlighet, modenhet og trygghet.

I dette arbeidet med gudstjenesten har selvsagt lovsangen stått sentralt (fordi Han vi lovsynger står sentralt). I denne sammenhengen går vi fremtiden i møte med en viss uro og usikkerhet. Akkurat i disse dager holder vi på å ta avskjed med Anne Grete Kristiansen. Hun har ledet og arbeidet mye og godt med lovsangsteamet i menigheten. Det er så oppmuntrende å se hvordan Gud bruker mennesker som er villige til å la seg bruke. Flere timer hver uke investerte Anne Grete i valg av sanger, musikkarragementer, øvelser og bønn. Med et slikt hjerte for Herren og hans menighet er vi sikre på at hun vil være til stor velsignelse også videre. Men for oss kommer det til å være et stort savn både personlig og som menighet.

Også et annet ektepar som synger og spiller i lovsangteamet skal forlate oss om 14 dager. De skal studere i USA. De har også bidratt mye i menigheten og har vært til stor hjelp for pastoren.

Det at disse forlater oss er både et takkeemne for at vi har fått lov å ha de sammen med oss, men selvsagt ønsker vi at dere skal be sammen med oss om nye som kan gå inn i disse sentrale tjenestene.

Be for sommeren. Vi skal ikke til Norge denne sommeren. På grunn av overnevnte og andre forandringer er sommeren og høsten usikre. Behovet for ferie er tydelig, men hvordan det skal gjøres er ikke like klart. Kombinasjon av mye aktivitet i menigheten, lite bemanning og stram økonomi gjør feriemulighetene begrenset. Vi er så glad at vår arbeidsgiver som krever trofasthet i tjenesten er også vår Far som elsker og kjenner sine barn.

Litt om våre kjære aktive barn. Dina er nå ferdig med sitt første år på ungdomsskolen. Monica og Daniel skal opp i sjette og fjerde klasse. Alle tre har gjort det godt på skolen og er lærernes favoritter. Vi er glad for det de oppnår på skolen, men også for vitnesbyrdet de er i dette samfunnet vi lever i.

Også de har en travel sommer foran seg, særlig Dina. Hun skal hjelpe og delta på flere barneleire som medhjelper og som del av en dramagruppe.

Vi ønsker dere alle en velsignet sommer! Fortsett å be for Israel og Israel' s frelse!

Bjørg & Samuel