Rent vann- en livsnødvendig menneskerett.

Av: Administrator
24/03-2014

Den 22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden. Siden 1970 tallet, har Kirkens Nødhjelp jobbet hver dag med å gi tilgang på trygt vann.


12 år gamle Angeline Moralde kan tappe friskt vann i landsbyen sin Maharuay, Cebu Filippinene. Vann er grunnlaget for alt liv – derfor har Kirkens Nødhjelp hovedfokus på å skaffe reint vann når katastrofen rammer. Foto: Kirkens Nødhjelp

Hvordan hadde din hverdag sett ut dersom du ikke hadde tilgang på rent vann? For oss i Norge er det lett å ta tilgang på vann som en selvfølge. Vann er noe de færreste av oss tenker over før det dukker opp problemer med sluket, eller når krana på kjøkkenet ikke vil slutte å dryppe. Norsk vann er godt vann.

I 2010 ble retten til trygt, rent vann og grunnleggende sanitære forhold godkjent av FN som en menneskerett som er nødvendig for å oppnå en tilstrekkelig levestandard. Vi i Norge lever i en virkelighet der tilgang på nok rent vann til alle tenkelige gjøremål nærmest er en selvfølge. I gjennomsnitt bruker hver person i Norge 200 liter vann om dagen- dette er fem til ti ganger så mye som FN mener er nødvendig for å fylle grunnleggende behov for mat, drikke, hygiene, og rengjøring. I dag er dette en virkelighet som ikke alle er så heldige å være en del av. Ifølge FN mangler en milliard mennesker tilgang på rent drikkevann, mens hele 2,5 milliarder mennesker mangler tilfredsstillende sanitærforhold. Dette er nesten halvparten av jordens befolkning. Naturkatastrofer, konflikter og en stadig økende befolkningsvekst fører til at vann også vil bli en stadig knappere ressurs i årene som kommer- å skaffe rent drikkevann og sanitærfasiliteter er derfor en svært viktig jobb, både nå og i framtiden.

Rammer barna

I dag er mangel på vann trolig den viktigste årsaken til sykdom og død. Hver dag dør 6000 mennesker på grunn av mangel på vann, og det er barna som rammes hardest. Diarè, på grunn av urent vann, er den nest viktigste årsaken til barnedødelighet. Halvparten av verdens skoler mangler tilgang på ferskvann, og tilfredsstillende sanitærforhold. Vi i Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for å oppfylle folks rett til vann, og tilfredsstillende sanitærforhold. Det har vi gjort siden 1970 tallet. Siden 1995 har vi også levert vann og sanitærtjenester i kriseområder. Når naturkatastrofer rammer er vann og tilgang på sanitærtjenester livsnødvendig, både i akuttfasen og i tiden etterpå. Siden tyfonen Hayian rammet Filippinene i november i fjor har Kirkens Nødhjelp, sammen med Det filippinske kirkerådet og andre partnere, jobbet aktivt blant annet med å rense vann og bygge doer i det kriserammede landet. Få dager etter de voldsomme ødeleggelsene reiste vår vann-ekspert Sylvia Ramos, sammen med et kriseteam, inn i katastrofeområdet med mål om å nå ut til 50.000 berørte innen seks måneder. Tilgang på rent vann har vært avgjørende, blant annet for å hindre epidemier i å spre seg. I Januar hadde litt over halvparten fått hjelp, vi jobber hver dag med å nå ut til flere. Over hele verden jobber vi hver dag tett med våre lokale partnerorganisasjoner for å skaffe tilstrekkelige mengder vann og gode sanitærforhold til fattige lokalsamfunn i ti land. Vi jobber spesifikt med vannforsyning til husholdninger og andre bruksområder, samt effektiv bruk av vann i et klimaperspektiv. Tilgangen på vann handler nemlig om mer enn å sikre ernæring og hygiene, og å hindre at sykdommer sprer seg. Klimaendringer som forandrer vannets kretsløp, urbanisering, flere mennesker og økt matbehov, fører til knappere vannressurser også i framtiden. I 2030 vil nær halvparten av jordens befolkning bo i områder med høyt vannstress, noe som øker faren for konflikter. Selv om et samfunn har tilgang på nødvendige ressurser, er det ikke alltid ressursene kommer befolkningen til gode.

Tanzania lærer Kirkens Nødhjelp sine lokale partnere opp folk på grasrota til å spore offentlige kostnader. Dette for å sikre at offentlige midler faktisk produserer offentlige tjenester. Grupper på landsbynivå, kalt PETS-grupper (Public Expenditure Tracking System), sammenligner budsjett og regnskap og inspiserer den offentlige fasiliteten for å sjekke at pengene ikke blir borte på veien fra en offentlig bevilgning, til en offentlig tjeneste

Hvem har ansvaret?

Det er det enkelte lands myndigheter som bærer ansvaret for å oppfylle folks rett til vann. Derfor jobber Kirkens Nødhjelp sine partnere med å ansvarliggjøre myndighetene i landene våre partnere jobber i, slik at de skal ta denne plikten på alvor. Når myndighetene ikke makter å gjøre det, for eksempel i humanitære katastrofesituasjoner, bidrar Kirkens Nødhjelp med tjenester innen vann og sanitær. Vi vet at tilgang på rent vann, både i akuttfasen etter en katastrofe og for å bedre folks levekår i et lengre perspektiv, krever arbeid og innsats. Rent vann redder liv! Du kan være med på å støtte dette arbeidet nå og i arbeidet med TV-aksjonen til høsten.

Hva koster vann?

Fra 6.-8. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2014 av stabelen. Under fjorårets fasteaksjon, besøkte over 40.000 engasjerte bøssebærere husstander over hele landet. Innsamlingen resulterte i hele 28.208.748 kroner fra giverglade innbyggere rundt om i Norge!

Det koster 200 kroner å gi et menneske tilgang på rent vann. For 1000 kroner kan man forsyne en hel landsby med en vannpumpe. Med 28.808.748 kan vi finansiere mange vannpumper, og de andre livsviktige prosjektene som Kirkens Nødhjelp jobber med rundt om verden. Ta bøssebærerne godt imot når de kommer- din hjelp teller!

Ingeborg Midttømme, Biskop i Møre
Tore Johan Øvstebø, Rådgiver for diakoni i Møre bispedøme
Bente Hjertenæs, Kirkens Nødhjelp i Møre og Romsdal