– Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk!

Av: Administrator
08/10-2012

Over hundre jenter roper ordene høyt. De er samlet på en gårdsplass på Moqattam-fjellet, i Kairos fattige utkant, sammen med Mamma Maggie. 28. oktober kommer Mamma Maggie til Herøy Frikyrkje og sammen med blant andre Eyvind Skeie og Bjørn A. Wegge deltar de på gudstjenesten. (Tekst: Marianne Haugerud/Stefanusalliansen)


Mamma Maggie og noen av hennes medarbeidere på hjemmebesøk hos fattige koptiske familier i Kairos slumstrøk. (Foto: Bjørn A. Wegge)

Den viktigste oppgaven
I Egypt har ikke staten lansert noen trosopplæringsreform, slik Stortinget i Norge gjorde i 2003. Men den koptiske kirken har drevet målrettet og aktiv trosopplæring gjennom hundrevis av år, nettopp for å være i stand til å bygge opp en kristen identitet i møte med det muslimske storsamfunnet. Mamma Maggie og hennes medarbeidere er tydelige på at trosopplæring er deres viktigste oppgave og kall.

I Egypt er det i praksis nær umulig å få tillatelse til å bygge kirker. Overfor elever på alle nivåer er pugging av Koranen brukt som den viktigste læremetoden for å undervise dem i klassisk arabisk språk og grammatikk. Mange koptere, særlig i Øvre Egypt, kan fortelle at lærerne ertet dem på skolen og at de tidlig måtte forsvare troen sin overfor medelever og lærere. I denne sammenhengen er hele den koptiske kirkens overlevelse avhengig av at stadig nye generasjoner vet hva og hvem de tror på.

Det første barna lærer
Det er mye vi i Norge kan la oss inspirere av, i møte med egyptisk trosopplæring. For selv om hindringene kan virke overveldende, er mange som har besøkt egyptiske kirker blitt overrasket over hvor frimodig de bygger opp sine «trosmuskler».


Barnehagene er sentrale i arbeidet. (Foto: Marianne Haugerud)

På en gårdsplass på Moqattam-fjellet, i Kairos fattige utkant, er over hundre jenter samlet. Mamma Maggie snakker til dem fra en liten scene, og hun får alle jentene til å rope ut:
– Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk!

Dette verset, fra Filipperbrevet 4, er noe av det første barna lærer i barnehagene og på leirene.

– Selv om de er små, har de allerede hørt utallige ganger at de ikke er verdt noe og ikke kan noen ting, sier Mamma Maggie.
– De trenger å bytte ut omverdenens løgner med Guds fantastiske tanker om hver enkelt av dem. Derfor får bibelvers og bibelfortellinger stor plass i undervisningen.

Hjemmebesøk
Gjennom hjemmebesøk til over 13 000 familier skjer det aller viktigste trosopplæringsarbeidet. Når en medarbeider er på hjemmebesøk, brukes tiden til å gi barna ukens kanskje eneste bad, og de har med seg rene klær. De gir hjelp til lekser og forteller bibelhistorier. Ofte strømmer nabobarna til for å høre på mens medarbeideren forteller og ber sammen med barna.

– Ingen kan hindre oss i å bygge en kirke på innsiden av hver og en av disse barna, sier Mamma Maggie.

Inspirerende
Den store tilstrømningen av barn og unge til kirkene i Egypt og til Mamma Maggies arbeid, kan nesten gjøre oss nordmenn litt misunnelige. Der er ikke konkurransen om de unges tid og oppmerksomhet like stor som i Norge. Men ser vi på utfordringene som kirken står overfor i Egypt, har vi lite å være misunnelige på. Halvparten av Egypts rundt ti millioner koptere lever i fattigdom. En fattigdom som avler vold og misbruk, og der barn og unge ofte er dem som lider mest under presset fra storsamfunnet.

I møte med den koptiske kirkes ivrige trosopplærere, er det lett å bli ydmyk. Samtidig kan vi la oss inspirere av deres utholdenhet i tjenesten, selv i møte med uoverskuelige problemer. Vi deler troen på at det vi sår nå, en dag skal få slå ut i full blomst.