Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Shalom fra Haifa!
Nyhetsbrev fra Beit Eliahu, Haifa - August 2012

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
02/09-2012

Nå er det virkelig lenge siden vi har delt noe med våre venner og forbedere. Vi beklager det og håper at vi kan bli flinkere med kommunikasjonen. Vi håper også at vi kan kommunisere bedre ved bruk av vår private Facebook profil, Beit Eliahu's Facebook side og den nye hjemmesiden (www.beiteliahu.org).


ungdomsleiren

Den hebraiske versjonen er den vi har brukt mest krefter på. Den er ment å betjene menighetens medlemmer og søkende israelere. Der finner man informasjon om det vi tror på, det som skjedde og det som kommer til å skje. All undervisningen ligger også ut der slik at folk kan høre sabbatspreken som de gikk glipp av eller trenger å høre igjen... (kun på hebraisk). Den engelske versjonen er mer ment for dem som vil støtte og be for menigheten. Vi håper vi kan oppdatere den jevnlig.

Situasjonen i landet fortsetter å være spent. Jeg er fristet til å kopiere og lime det vi skrev i november... Det er like sant, bare ett hakk mer spent: "Hele Midtøsten er i ubalanse - bare en ting er like stabil som alltid: motivasjonen til å utslette Israel. Iran står i spissen, men Hamas og HizbAllah er like klare i sin tale... Problemet er at det ser ut som bare Israel tar truslene alvorlig nok. Det store spørsmålet nå er om Israel kommer til å angripe Iran for å forhindre at dette islamistiske regimet får atomvåpen. Her snakker man om å velge mellom to onder. Vi fortsetter å be for våre ledere og våre soldater som gjør seg klare for det som måtte skje. Vi har ingen grunn til å tro på fred her i området (med mindre Gud forandrer sine planer - og gir oss beskjed om det :)), men ingen av oss gleder seg til krig heller, så... vi ber og gjør vårt beste for at så mange israelere so mulig skal vite hvem Israels Messias og eneste håp er."

I de siste dagene har vi gjort klart bomberommet med alle nødvendige forsyninger og utstyr. Vi håper og ber om vi skal slippe å bruke det og at maten vi kjøpte inn kan heller deles ut til fattige og sultne, men samtidig må vi være klare for hva som helst når som helst...
Vi ber mye for våre naboer som lider under grusomme ledere og Islams giftige og onde åndsmakt. Tross alle trusler, problemer, urettferdighet og umoral vi opplever i Israel er vi så velsignet at vi lever i dette landet! Skulle ønske at mange av mine arabiske søsken i Israel kunne vende om fra en type "utakknemlighets ånd" som til de grader råder i deres hjerter og gjør dem blinde til både den politiske og den åndelige virkeligheten de lever i...


Vår datter Monica er blant dem som risikerer sitt liv hver dag for at vi skal leve i sikkerhet. Hun er plassert ved den egyptiske grensen i Sinai og har allerede vært med og forhindret flere terrorangrep. To nye av våre ungdommer i menigheten har begynt sin IDF tjeneste denne uka. Vær med oss når vi takker Israels vokter for IDF og disse flotte unge soldater og ber for dem daglig!

Sommeren er snart over selv om temperaturen holder seg på over 30°c. På grunn av mye å gjøre i menigheten kunne vi ikke ha et lengre sammenhengende opphold i Norge, men hadde 2 korte besøk for å undervise i Israelsmisjonens landsmøte og Ordet og Israels sommerstevne. Det var en velsignelse å møte gamle og nye venner og bli minnet på vårt ansvar overfor Guds eget folk. Våre venner ble advart om at jeg ikke har tenkt å være "politisk korrekt" n.d.gj. vårt kall til det jødiske folk...


Vi skammer oss ikke over å si at det finns to typer kristne som vil ikke kunne trives i Beit Eliahu (d.v.s. at de ville ikke kunne trises under Pauls' sin undervisning heller): 1. De som holder på erstatningsteologien der Israels folk og land er ute av Guds plan (ja, både folk og land). 2. De som ikke vil aktivt og uforbeholdent forkynne evangeliet om Yeshua Messias til jødene først og så til hedningene. Ingen kompromiss n.d.gj. disse sannhetene! Det er snakk om Guds menighets grunnlag, identitet og kall. Det vil dessverre også si at antakelig de aller fleste Israelsorganisasjoner i dag vil ikke trives hos oss - trist, men vi vil heller leve med noen irriterte Israelsvenner og Palestinavenner enn å svikte Guds Ord og befaling! Velkommen til Beit Eliahu :)

Dåp - For en stor glede å se mennesker som blir reddet fra mørkets rike og blir Lysets barn. To av dem ble døpt for en måned siden i 32°c varmt Middelhavsvann. Den ene kvinnen er fra en jødisk, men veldig ateistisk bakgrunn. Hun er over 40 og ble nettopp mor til ei søt lita jente. Den andre er fra en mye mer troende jødisk familie. Motstanden er ikke liten, men samtidig er hun åpen og tydelig om sin tro. Mennene til begge disse kvinnene er ikke troende, men kommer mer eller mindre fast til menigheten. Begge dyrker hver sine avguder - hos den ene er det New Age og hos den andre er det rabbinere (levende og døde). De var tilstede under dåpen og festen senere på dagen når vi feiret sabbatskvelden. Be for dem og barna.


Jeg hadde gleden av å være en av lederne i den største ungdomsleiren som ble noen gang arrangert i Israel. Den fant sted ved Genesaretsjøen og hadde tittelen: "Å gå på vannet". Rundt 350 ungdommer og over 400 mennesker til sammen var samlet i tre dager til god, tydelig og utfordrende bibelundervisning. Akkurat der gikk Jesus på vannet og akkurat i dag kaller Han oss til et liv i tro, tillit og lydighet. Be for denne generasjon messianske jøder og ikke-jøder som ønsker å leve i tro på Yeshua og for Yeshua!'

Flere bønneemner:

  • Be for to menn som sliter med stoff- og alkoholmisbruk. Den ene kom til tro og den andre er søkende.
  • Be for de som sliter med forskjellige problemer i ekteskapet, arbeidslivet osv...
  • Be med oss om at flere av Haifas innbyggere skal bli frelst! Be om fred for Jerusalem!

En liten smak av Paulus' hjerte slik at vi kan be etter Guds hjerte for Israel:
Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. (Rom. 10, 1-4)

Bjørg & Shmuel Aweida :)

shmuel@beiteliahu.org
Hjemmeside på hebraisk: www.beiteliahu.org
Hjemmeside på engelsk: www.beiteliahu.org/en
Finn oss også på Facebook: www.facebook.com/Beit.Eliahu