Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Shalom fra Haifa!

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
16/12-2003

Utfordringene i menigheten er mange, men vi står også i en større sammenheng.
Denne senhøst har vært preget av en del reising. Vår menighet som mange andre i landet drar veldig nytte av det som Caspari Senteret gjør for oss. Vi er takknemlige for alt som ble gjort og gjøres idag på senteret i Jerusalem. Samuel som er formann i det lokale styret reiste for ei uke til Chicago-området for å delta i diverse samlinger og møter for Caspari. Det var oppmuntrende å se hvordan Gud har velsignet arbeidet der og slik blir støtten til det lokale arbeid i Israel styrket. Det var en glede å bo hos familien Masvie og bli bortskjemt med ferdigkokt kaffe og fersk avis hver morgen. Men mest av alt å se viljen til å tjene oss i Israel og se den neste generasjon messianske troende vokse og bli sterkere i troen. Det er klart at en slik tur krever en del når man skal skifte tidssoner to ganger på ei uke og man har en meget travel hverdag rett før avreisen og rett etter tilbakekomsten.


Nå var Samuel igjen i USA, denne gangen i Dallas, Texas. En forholdsvis ny selvstendigstående menighet inviterte 8 pastorer fra messianske menigheter i Israel. Den er en av de mest rasktvoksende menigheter (fra 35 til 3500 medlemmer på 3 år!). Menigheten ser det som en del av sin visjon å velsigne Israel. De tror ikke at de kan bli velsignet hvis ikke de tar misjonbafalingen overfor jøder på alvor (”For jøde først”). De kunne ikke finne en mer bibelsk måte å støtte Israel på enn å knytte kontakter med de lokale messianske menigheter i landet. Vi fikk informere de om det som egentlig skjer i Israel, om våre utfordringer som Jesu legeme og fikk lære mye om hvordan de arbeider. For oss fra Israel var det også en rik tid sammen. Vi treffes altfor sjeldent og da har vi som regel så mye på agendaen at fellesskapet blir overfladisk. Vi brukte mye tid til å be for og med hverandre, oppmuntre hverandre og bygge enheten som Yeshua har skapt mellom oss.

Nå står desember-festene for tur. Vi skal feire Hannuka på lørdag 20. og 27. Midt mellom disse kommer jula også inn. Barna i menigheten er i full sving med å forberede begge festene med drama og sang. Be for disse festene. De er alltid en anledning til å invitere folk utenfra for å bli kjent med Israels Messias som ble født for å frelse sitt folk fra deres synder. Han som er Verdens Lys ønsker å skinne også idag for sitt folk som vandrer i mørket.

I januar reiser Samuel til Norge for ti dager. Det blir godt å treffe mange kjente misjonsvenner, men kanskje også skaffe nye slike venner. Denne menigheten i Dallas har en del å lære mange Israelsvenner om at sann velsignelse kan ikke være uten Yeshua og Evangeliet i sentrum. Det må bli flere i Norge som ønsker aktivt å dele evangeliet med Israels folk, flere som ønsker det Paulus ønsket mest av alt - "at de må bli frelst!" Be for dette besøket.

Flere bønneemner: Be om visdom og veiledning for en mer målrettet ledertrening i menigheten og at gud skal reise opp flere menn som potensielle ledere. Vi trenger også flere sabbatsskolelærere.
Be for planene om snar oppgradering av kirka med flere mindre rom og andre forandringer. Det har aldri vært så mange barn i menigheten før. Det er også flere babyer som trenger eget rom som bør helst være riktig utstyrt (to av damene er også gravide...). Vi begynner også å tenke på fremtidig utbygging av lokalene. Be om visdom og midler.
Be for flere syke i menigheten og for mange som sliter økonomisk p.g.a. arbeidsledighet og andre nedskjæringer som rammer mange i Israel.

Vi ønsker dere alle en god og velsignet jul med Jesus i sentrum!
Husk hvor og blant hvem Han ble født. Husk hvor og for hvem Han døde. Husk hvor Han skal kommer tilbake. Mens du venter har Israels Gud en utfordring: Be og arbeid for Israels frelse idag!

Godt nytt år fra oss i Haifa!

Samuel & Bjørg