Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Misjonsmøte i Frikirka

Av: Geir M. Lande
12/05-2012

Søndag kveld er det misjonsmøte med New Life Mission. De har drevet misjonsarbeid siden august 1978.Det startet i fengslene, hvor de tok barn ut som satt inne sammen med sine mødre. Dette var begynnelsen på et stor misjons og hjelpearbeid både i Afrika, Asia, Latin Amerika og Øst Europa.


New Life Mission

New Life Mission har bygget mange barnehjem, skoler, bibelskoler, kirkebygg og vannprosjekt. I tillegg har de kjørt tusenvis av tonn med klær og annen hjelp til fattige mennesker, barnehjem, sykehus og rehabiliteringssenter i mange Øst Europeiske land.
Mange av barnhjemmene organisasjonen har bygd opp er gitt over til lokale krefter og drives for fullt i dag. Gjennom arbeide til New Life Mission - Aid har titusener av mennesker fått et nytt håp - et nytt liv!

I dag, driver New Life Mission et stort arbeide i Kenya i tillegg til hjelpesendinger til Øst Europa. Hver dag får over 1800 barn flere måltider mat, klær og skolegang. Det bor ca. 600 barn permanent på barnehjem og i tillegg ca. 120 gutter på gateguttsenteret. 5 forskoler med flere hundre barn, og barneskoler med ca. 1500 barn. De har også videregående skoler for ca 150 barn og ca. 80 studenter på universitet.

Søndag vil leder Gunnar Enok Nilsen fortelle og forkynne. Han sier: Det er fantastisk å se resultatene etter mange års drift, hvor vi i dag har flere lærere som underviser på våre skoler, som har vokst opp på barnehjemmet. Vi har leger, helsearbeidere, politi, m.m. Dette er barn som ikke hadde hatt muligheter på egenhånd, men som nå har blitt en støtte i lokalsamfunnet og landet.

Det blir ikke egen ungdomskveld denne søndagen, vi deltar på dette møtet.