Bibelen forandrer!

Av: Administrator
07/02-2012

Bibelen kan forandre Afrika! I dag ser vi at den sørlige delen av Afrika domineres av de kristne kirkene og store deler av befolkningen bekjenner en kristen tro. I den sentrale og nordlige delen av kontinentet er situasjonen annerledes. Mange stater har en stor muslimsk befolkning og mange praktiserer fremdeles gamle religioner. I 2012 vil Bibelselskapet rette oppmerksomheten mot Etiopia, Afrikas nest største stat etter folketall - et stort land med en av verdens eldste kirker. Etiopia har aldri vært en koloni under europeiske stater som Afrika for øvrig, men er et av verdens fattigste land med en stor befolkning på landsbygda med lav utdanning.


Barn utenfor hiv/aids-senteret i Dechatu, Etiopia

Under fellesgudstjenesten i Herøy Kyrkje søndag 5. februar vil det informeres om bibeldagsprosjektet og tas opp kollekt til bibelselskapets arbeid i Etiopia, forteller pastor Erhard Hermansen. - Det er stor interesse for Bibelen i Etiopia. Men landet har mange folkeslag som taler ulike språk. Det er en stor utfordring å skaffe bibler til alle. Oversettelse til mange av de lokale språkene er viktig. Antallet bibler som spres, øker stadig, men det er vanskelig å skaffe nok bibler til en rimelig pris slik at også den fattige delen av folket kan få sin egen bibel.

Bibelselskapet har utviklet et program for å begrense utvikling av HIV/AIDS. Det er meget suksessrikt i Etiopia. Ved hjelp av bibeltekster og særlig lignelsen om den barmhjertige samaritan skapes det rom for en samtale om hvordan man skal leve for ikke å bli smittet og å ta vare på de som allerede er blitt det.

Verden har vært vitne til at en sultkatastrofe igjen har utspilt seg på Afrikas horn. I en slik tid er det mange munner som må mettes, kropper som må varmes og sjeler som må næres og gis håp. Kirkene i Etiopia er aktivt involvert i nødhjelpsarbeidet som utføres.

Bibelselskapet i Etiopia hjelper kirkene med å gi et budskap om håp gjennom å sørge for Det nye testamentet på lokale språk til de som ønsker det, både i papirform og på kassetter. Særlig i flyktningeleire med stort antall eritreere er det stor etterspørsel etter bibler.

Midlene som samles inn på årets bibeldag vil blant annet gå til:

  • Oversettelse til seks lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese