Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Shalom fra Haifa!

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
15/11-2011

Tiden har gått så fort og det er vanskelig å tro at vi er allerede halvveis i november.
Mye har skjedd her i sommer og høst. Vi kan ikke komme inn på alt som skjedde, men vi ønsker å si takk til mange som bærer oss og menigheten i bønn. TAKK!


Spenningen i landet har gått opp og ned i det siste, men generelt er situasjonen mer og mer spent. Hele Midtøsten er i ubalanse - bare en ting er like stabil som alltid: motivasjonen til å utslette Israel. Iran står i spissen, men Hamas og HizbAllah er like klare i sin tale… Problemet er at det ser ut som bare Israel tar truslene alvorlig nok. Det store spørsmålet nå er om Israel kommer til å angripe Iran for å forhindre at dette islamistiske regimet får atomvåpen. Her snakker man om å velge mellom to onder. Vi fortsetter å be for våre ledere og vår militære som gjør seg klare for det som måtte skje. Det å også vi gjøre med tanke på å beskytte oss n.d.gj. bomberom osv. Vi har ingen grunn til å tro på fred her i området (med mindre Gud forandrer sine planer - og gir oss beskjed om det :)), men ingen av oss gleder seg til krig heller, så… vi ber og gjør vårt beste for at så mange israelere so mulig skal vite hvem Israels Messias og eneste håp er.

Bygging avsluttet
Sommeren i Beit Eliahu er ikke en mye roligere tid enn ellers i året. Denne sommeren var i hvert fall ikke roligere i og med at vi begynte med tredje fasen i opprustningen av bygget. Nå var det hovedsakelig inngangsetasjen som stod for tur. Det skjeve og fuktige gulvet ble tatt bort og nytt gult ble støpt og flislagt. Vi har også installert nye toaletter og et handikap toalett i andre etasjen. Den store inngangshallen er nå blitt gjort om til flere små og mer praktiske rom: klasserom for sabbatskolen, to kontorer, stille samtalerom og resepsjonsområdet med en innbydende lobby. Prosjektet hat tatt både tid, krefter og penger, men det var så viktig å få gjort det og utnytte plassen vi har i det 4o år gamle bygget på en bedre og mer effektiv måte. Vi er nesten ferdig med å pusset opp bomberommet og gjøre det bedre i stand til å tjene oss i en krigssituasjon (med en del lærdommer fra siste krigen). Vi ønsker også å utnytte bomberommet til vårt ungdomsarbeid.
Hele prosjektet koster rundt kr. 900,000. Vil du være med og hjelpe oss? Ta gjerne kontakt med Den Norske Israelsmisjon og gi med glede :). Vi gleder oss over resultatet og ber om at det skal brukes til Guds ære! (Se flere bilder videre i brevet og i Beit Eliahu's Facebook side)Dåp
Bygningen er viktig, men den er ikke mer enn et redskap for det egentlige byggearbeidet. Det som gleder oss mest er når mennesker begynner å bygge sitt liv på Gud og hans ord. Da er gleden faktisk enda større i himmelen! Slik var det når tre nye ble døpt i Middelhavet på jødisk nyttår - ei enke på 55, en ung student og ei IDF soldat. På denne dagen praktiserer mange jøder en skikk der de går til sjøen eller annen vannkilde og tømmer alt rusk de har i lommene for å symbolisere hvordan syndene blir kastet i havets dyp. Da blir det stort å ha en dåp på denne dagen og vite hva Messias har gjort for oss og hvor fullkommen er vår tilgivelse og renselse i Ham! Etter dåpen feiret vi sabbatsmåltid og nyttårsfest med 180 mennesker i en fullsatt sal i Beit Eliahu. Vitnesbyrdene til de døpte sto i sentrum og gav Gud all ære for det nye livet de lever i hans nåde! Be for disse tre og for to nye som er kommet til tro. Be også for flere som er innom og ikke har tatt imot frelsen enda.
Soldat-gruppa
Vi har nå i menigheten ganske mange soldater og nå har de selv tatt initiativ til å starte en egen soldatgruppe som samles hver lørdagskveld. Vår datter Dina og to andre unge menn som alle tre er nettopp ferdig med sin IDF tjeneste er ledere for gruppa. Visjonen er å ha et sted de kan dele ting i frihet og forståelse. De lever i en tøff hverdag med stort press og mange utfordringer. Disse samlinger skal ha undervisning av Guds Ord i sentrum.
De ønsker å bli bygget opp og styrket i Skriften og be for og med hverandre. Disse samlingene skal også gi anledning til å invitere soldat-venner til et møte med Yeshua. De har hatt ikke-troende soldater på hver av de tre samlingene de har hatt til nå! Be for denne flotte gjengen som elsker Yeshua og skammer seg ikke over å høre Han til - til og med i sin krevende militære tjeneste!

Flere bønneemner:

  • Be for de som sliter med forskjellige problemer i ekteskapet, arbeidslivet osv…
  • Be for ungdomsgruppa, lederne, aktivitetene og undervisningen.
  • Be med oss om at flere av Haifas innbyggere skal bli frelst! Be om fred for Jerusalem!
  • Be for oss og de andre lederne i menigheten.
  • Be for vår andre datter Monica som skal snart inn i militære i 3 år for å tjene i en utfordrende spesialstyrke i en utforende tid.

Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge, og velsigne navnet ditt til evig tid.
Jeg vil velsigne deg hver dag og lovsynge navnet ditt til evig tid.
Stor er Herren og verdig lov og pris, hans storhet kan ingen granske.
Slekt etter slekt priser dine gjerninger og forteller om dine storverk.
Jeg grunner på din høye herlighet og ære og på dine underfulle ord.
De taler om dine sterke og skremmende gjerninger, jeg forteller om dine storverk.

(Salme 145)

Bjørg & Shmuel Aweida