Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Nyhetsbrev fra Beit Eliahu, Haifa - mars 2011
Shalom kjære venner og forbedere!

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
26/03-2011

Før vi forteller litt om årets morsomste begivenhet i Beit Eliahu kan vi ikke unngå å be dere huske på landet vårt og landene rundt oss i bønn. Vi lever i en historisk tid. Revolusjonene og opptøyene i disse land er dramatiske og har store konsekvenser for de som bor der og selvfølgelig også for Israel.


Det er litt rart og man vet ikke alltid om man skal le eller gråte, men de samme land som ikke kan fatte Israels behov for å beskytte seg sender nå krigsskip og kampfly til et fremmed land som Libya i sivilbefolkningens sikkerhets navn. Det er også ironisk at mens vestlige land passet på å kritisere Israel i enhver anledning, har de tiet om de samme arabiske statsledere som de nå fordømmer... Igjen må befolkningen i sør Israel tåle raketter fra Gaza og Jerusalems borgere må telle sine døde og skadde. Her i nord er beredskapen også veldig høy. I tillit til Israels Gud ber vi for våre ledere og IDF som har ansvaret for å beskytte oss. Vi ber også for de mange millioner arabere som lever under grusomme forhold og særlig for våre kristne søsken som står trofast for veien, sannheten og livet i en mørk og dødelig islamsk verden.

Det som skjer nå setter Purimfesten i det rette lys. Det er en glad fest og er helt klart årets morsomste begivenhet i menigheten. Flere kjente og skjulte talenter viste seg. Flere musikalske innslag og sketsjer fikk de 180 mennesker som fylte salen til å glede seg og le. Før underholdningen kunne settes i gang måtte vi alle minnes på hva festen egentlig dreier seg om. I denne festen ser vi en sannhet som finnes også i alle andre bibelske fester: Jo mer vi fatter alvoret i festen jo mer kan vi virkelig glede oss. Purim dreier seg om enda et forsøk på å utrydde Israels folk. Riktignok heter "skurken" i historien som vi finner i Esters bok Haman, men kreftene bak planen om å tilintetgjøre jødene er langt sterkere og dypere. Innser vi ikke dette så er vår forståelse av Skriften ganske tynn og overfladisk og slik er også vår forståelse av dagens situasjon for Israel som folk og som land.


Den unge bosetteren Daniel og søstrene Bjørg og Monica (Dina var på vakt i basen med en helt annen "kostyme")

For Djevelen handler det om å stoppe Guds frelsesplan og i denne planen er Israel i fronten - fram mot Jesu første komme og fram mot hans andre komme. Vi feirer at jødene overlevde også Hamans onde planer, men det var ikke fordi Ester var så klok, ikke fordi Mordechai var så trofast og ikke fordi Israel er så gode - men bare fordi Israels Gud er god og trofast. En annen viktig sannhet er at det faktum at Gud er suveren og allmektig fratar oss ikke vårt personlige ansvar. Ester og Mordechai hadde valget om å holde seg til sin Gud, om å rope til Ham - og det gjorde de. Guds plan med Israel og folkeslagene kommer til å gå i oppfyllelse, om vi er med eller ikke, om vi liker det eller ikke, men Han fratar oss ikke ansvaret for det Han kaller oss til. Gud lover velsignelse over dem som velsigner hans folk. Israel trenger ikke min eller din velsignelse eller godkjennelse - det er du og jeg som bør tørste etter å leve under hans velsignelse. Det samme gjelder Guds kall til oss alle om å dele evangeliet med alle - jøde først! Kan en virkelig påberope seg Bibeltroskap og Israelskjærlighet og la være å ha evangelisering øverst på dagsorden? Kan man påberope seg ønsket om kjærlighet og fred og bevisst velge å sette til side Guds valg og plan? Ja, det var en sann glede å feire Purim - fordi vi feiret egentlig Israels trofaste Gud, Han som er Israels vokter!

På de siste gudstjenestene har vi tatt opp et utfordrende tema. Vi har undervist om vårt forhold til penger og rikdom og hvordan det egentlig dreier seg om vårt forhold til Gud. Vi har sett flere som har fått øynene opp for pengenes plass i dere liv og hjerter - uansett om de hadde mye eller lite. En del har begynt å gi tiende som den første utgift de har hver måned. Egentlig så gir de ikke, fordi tienden ikke er deres eiendom i utgangspunktet. For en velsignelse å leve i tro!

Vi takker Gud for våre små kvinnegrupper og mannsgrupper som samles hver uke. Gud har så mye å lære oss og alle som kommer opplever fine og utfordrende samlinger. Åpenheten blant deltakerne er stor og de føler seg trygge når Guds hellige fullkomne Ord møter deres ufullkomne liv. Be for disse samlingene fram mot sommeren.

Flere bønneemner:

  • Be for påskemåltidet 18.4 og alle som kommer - troende og ikke-troende.
  • Be om fysisk og åndelig bekyttelse for menighetens soldater i den Israelske hæren.
  • Be for ungdomsgruppa, lederne, aktivitetene og undervisningen (Romerbrevet).
  • Be med oss om at flere av Haifas innbyggere skal bli frelst!

Bjørg & Shmuel Aweida :)