Vi trenger potetprester!

Av: Administrator
24/03-2011

Da folk i Norge kjempet med underernæring, sult og fattigdom, ble en næringsrik grønnsak introdusert fra Latin-Amerika. Enkelte skriftlærde mente at poteten måtte være djevelens frukt siden den ikke var omtalt i Bibelen og dessuten vokste under jorden. Men modige prester over hele Europa, trosset dette og mente at dens betydning for å gi mennesker god næring i møte med sult og nød, gjorde at kirken og prestene måtte stimulere befolkningen til å dyrke poteter. Gjennom prestenes tilstedeværelse i alle lokalsamfunn, ble poteten fra midten av 1700-tallet etter hvert fattige nordmenns viktigste ernæringskilde. (Skreve av: Atle Sommerfeldt, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp)


Potetprestene har fått et ufortjent dårlig omdømme i norsk kirkeliv. Det kan nok tenkes at de manglet åndelig kraft, slik Hans Nielsen Hauge senere påpekte, men deres engasjement for soknebarnas daglige brød som ledet dem til å bruke kirkebakken og prekestolene til fremme av potetens sak, bør være til stor inspirasjon for oss. Det er verdt å merke seg at Hans Nielsen Hauge også var meget aktiv på dette feltet, mer folkelig og mer moderne, ved å stimulere de troende til forretningsvirksomhet og handel. Kirkens Nødhjelps strategi er å samarbeide med kirkelige organisasjoner og religiøse ledere om å legge til rette for at fattige kan sikre seg sitt daglige brød og inntekt. De stimuleres til å danne spare- og lånegrupper lokalt, overvåke nasjonale myndigheters forvaltning av landets økonomiske ressurser og påvirke internasjonale forhold som har betydning for folks levekår, som internasjonale selskapers skatteflukt, tvangsmessig tilbakebetaling av illegitim gjeld og urettferdige handelsstrukturer.

Underlig nok kan vi støte på holdninger både her i Norge og i landene vi arbeider i om at dette er lite åndelige aktiviteter som menigheter og prester i grunnen ikke bør beskjeftige seg med. Derfor må vi også samarbeide med teologiske læresteder og økumeniske organisasjoner som Kirkenes Verdensråd og Det Lutherske Verdensforbund i å tydeliggjøre at kampen for økonomisk overlevelse og rettferdighet er en nødvendig del av det å være kristen kirke i verden. Og det er en integrert del av den rette faste: ”Dere faster ikke slik i dag at bønnen høres i det høye, dere driver jo handel på fastedagen og presser arbeidsfolkene hardt. Nei, slik er fasten jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, at du deler ditt brød med dem som sulter og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken og ikke svikter dine egne” (Jes 58,3.6).

Så, kjære venn av Kirkens Nødhjelp, bli med vår tids potetprester og skap en ny fremtid for fattige mennesker – på veien mot en rettferdig verden.

God fasteaksjon!