Japan trenger din støtte

Av: Administrator
17/03-2011

(Henta frå frikirken.no)

La oss sammen ta et løft for Japan i denne vanskelige tiden. Gjennom å gi, kan vi delta sammen med våre brødre og søstre i hjelpearbeidet.


Japan er et rikt land, men de enorme katastrofene har på kort tid satt mange på bar bakke. Behovene er ufattelige og millioner av mennesker lever i en konstant krisesituasjon. Vi har gjennom 60 år hatt en nær relasjon til Japan og har i dag fem japanmisjonærer med et stort nettverk og gode samarbeidspartnere.

Som troende har vi et felles ansvar for å hjelpe og støtte de som har det vanskelig.

Dette er et viktig tidspunkt for å vise vår støtte på en konkret måte. Våre samarbeidspartnere er nå Jesu utstrakte hender i nøden. Gjennom å gi, kan vi delta sammen med våre brødre og søstre i hjelpearbeidet. La oss sammen ta et løft for Japan i denne vanskelige tiden.

Japanaksjonen 2011

Kontonr: 8220 02 86053
KID: 000009600115241

Takk for din støtte!

Frikirkens Israels- og Ytremisjon