Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Nyhetsbrev fra Beit Eliahu, Haifa
Shalom kjære venner og forbedere!

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
30/11-2010

Denne høsten har vært utrolig begivenhetsrik noe som gjorde at vi fikk bare så vidt puste ut mellom alt som skjedde.

Vi er glad for å kunne si at det nye kjøkkenet ble tatt i bruke i slutten av oktober. Det var noe helt annet å arbeide der og lage god matr til 160 mennesker som var tilsatedet på vår månedlige sabbatskveld. Kokken jobbet hardt, men med bedre plass og et større smil rundt munnen :)


Det store som skjedde er jo først og fremst at menigheten sammen med Israelsmisjonen feiret 60 år siden den ble grunnlagt og 40 år siden bygget ble innviet. Det er stort å tenke på alle Gud har kalt og brukt i hans tjeneste i denne menigheten og gjennom den. Vi hadde egentlig to feiringer 6.11. Den første var selve gudstjenesten, i den stod lovsangen og forkynnelsen sentralt med kallet til å oppdage (eller gjenoppdage) Gud's visjon for den enkelte's liv og for menigheten. Den andre var senere på kvelden der igjen stod sangen sentralt, men også flere meningfulle og oppmuntrende hilsner fra nært og fjernt. Rolf Gunnar Heitman hadde hovedinnlegget og flere av menigheten tidligere pastorer med fruer og ansatte hilste på video. Menighetens unge lovsangsteam gjorde en utmerket tjeneste denne dagen og spredte mye glede og takknemelighet til Han som menigheten Herre og hjalp oss i å gi Han all ære for alt! Maten var selvfølgelig også utrolig god og bidro til godt fellesskap rundt de fint pyntede bord i salen.Når det gjelder undervisningen i menigheten har vi satset litt annerledes denne høsten. Vi har lagt alle husgruppene på is og dannet nye grupper: kvinnegrupper og mansgrupper. Det er klart at slike grupper vi ha en hel annen dynamikk enn de vanlige blandete gruppene. Vi ønsker i månedene framover å undervise og utfordre kvinnene på å bli bedre kjent med Guds og hans kall til dem ifølge hans Ord og styrke fellesskapet og åpenheten seg i mellom. Med mennene tror vi det er kritisk med en vekkelse av Gud's visjon for mannen som hode og leder som er en elskende tjener. Det gjelder først på hjemmebane og så i andre sammenhenger i menigheten. Vi håper at Gud skal også vise oss de mennene Han ser som fremtidige hyrder og eldste for hans menighet. Vi ønsker ikke å være ulydige og la mennene slippe billig unna... Mannens og kvinnens Skaper er god og er den eneste kilde til velsignelse. Be for disse gruppene og for oss som underviser. Vi ønsker at disse ukenlige samlingene skal være med å utruste og oppmuntre kvinner og menn til å være Gud's kvinner og Gud's menn i deres vandring med Herren og for Herren.

Forrige uke var pastorer og eldste samlet i Jerusalem for en lederkonferanse. Denne gang var temaet et gammelt tema som har vært på dagsorden siden det første århundre: den såkalte Erstatningsteologien. To talere talte om Skritens klare syn på Israels utvelgelse - folk og land! For alle tilstedet inkl. undertegnede er det nesten helt utrolig at noen som kaller seg kristne kan finne på å ignorere en så sentral anliggnde i Bibelen og påstå at Guds utvelgelse av Israel ikke gjelder lenger. Like utrolig er det å påstå at historiens (og geografiens) Gud har annulert landløftene. Lederne i Israel og vi i Beit Eliahu ønsker å si det så klart som mulig: Vi står imot alle typer og varianter av denne gale læren! Det er klart at det er en spenning når enhver menighet må finne ut hvordan den vil forholde seg til de som holder på et slikt merkelig ubiblesk syn. Vi mener at konsekvensene av en slik forståelse av Gud og hans Ord er dramatiske! Derfor kan ingen stå i Beit Eliahu og forkynne Ordet med en teologi som egentlig sier at Gud's løfter er ikke til å stole på. Bakgrunnen til denne konferansen er den forferdelig anti-israelske og anti-semittiske konferansen i Betlehem i fjor. Mange må revurdere hvordan de skal forholde seg til diverse "fredsfremstøt" i kristen regi. Snakker vi virkelig om den samme Fredsfyrsten når vi har en "velge og vrake" teologi n.d.gj. Gud's løfter og utvelgfelse? Er Jesus oppfyllelsen av løfter som har mistet sin gyldighet? Det er ikke lette spørsmål... Vi ber om Guds visdom og ydmykhet for oss og om han's åpenbaring av sannheten hos våre naboer og resten av Kirken. For vår personlig del hviler hele vår trosgrunnlag på tillit til Gud som Israels Gud og hans løfter. Hvis ikke Israel kan stole på Han så ligger vi alle veldig tynt an...
Har da Gud forkastet sitt folk?Langt derifra! (Rom. 11, 1)


Flere bønneemner:
* Be for neste fredags sabbatsmåltid og feiring av Channuka (tempelinnvielsesfesten).
Vi satser på fullt hus og håper at flere ikke-troende skal møte Israels Messias og lys!
* Be om fysisk og åndelig bekyttelse for menighetens soldater i den Israelske hæren.
* Be om at vi får inn midlene vi trenger for oppussingen av kjøkkenet. Ønsker du å bidra til det, så ta gjerne kontakt med DNI’s kontor.
* Be for ungdomsgruppa, lederne, aktivitetene og undervisningen (Romerbrevet).
* Be med oss om at Haifa’s innbyggere må bli frelst!

Bjørg & Shmuel Aweida :)

Flere bilder og info. fra Beit Eliahu på Facebook: facebook.com/pages/Beit-Eliahu-byt- lyhw/321870060852?v=photos#!/pages/Beit-Eliahu-byt-lyhw/321870060852?v=wall