Om Bjørg og Shmuel Aweida

Bjørg og Shmuel Aweida er kontaktmisjonærar i Israel for Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje.
Shmuel er pastor i Beit Eliahu kyrkja (Eliaskyrkja) i Haifa.

Kjære venner og forbedere

Av: Bjørg og Shmuel Aweida
30/04-2003

Begivenhetene følger hverandre her i tur og orden. Vi ønsker å dele med dere en stor, stor begivenhet som skjedde på den siste dagen av den jødiske påska.
På slutten av mars skulle fem unge mennesker døpes. Men Abigail's død og alt rundt det har gjort at planene ble lagt på hylla for en måned. Nå var tiden kommet og istedenfor fem stod det syv som skulle bli døpt. Ei av dem er Abigail's søster som er ett år yngre. I tillegg til henne er fem av de døpte fra jødisk bakgrunn (de sluttet ikke å være jøder fordi om de ble døpt) og en er en indisk ung mann fra hinduistisk bakgrunn.


Ca 100 mennesker var samlet ved stranden sør for Haifa. De syv stod ved siden av hverandre og ble spurt i tur og orden om deres tro. "Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en! Tror du på Abrahams Isaks og Jakobs Gud, Den eneste og ene sanne Gud, Faderen Sønnen og Den Hellige Ånd? Tror du at Yeshua er den lovede Messias og Frelser? Tror du at det er soning for syndene i hans blod? Er Han din personlige Frelser og Herre?" 5 av dem svarte "KEN" en svarte "YES" og en svarte "DA". Som ellers i menigheten kom det hebraiske språket til uttrykk sammen med engelsk og russisk. Alle svarene betyr "JA!" Ja til Jesus. Ja til å dø sammen med Han og bli reist opp sammen med Han. Ja til Gud's oppstandelseskraft! Ja til livet med Han.

Philip Litle (mer kjent som far til Abigail) assisterte meg i dåpshandlingen.
En etter en kom disse ut i middelehavet og ble døpt mens resten av menigheten og flere besøkende stod tørre på land og ba, sang og heiet disse fram. For oss israelere er 19 grader i sjøen kaldt. Men hva gjør ikke en pastor for at menigheten skal vokse...?

Neste høydepunkt var samlingen i kirka. Da var enda flere møtt fram for å lovprise Herren sammen. Vi fikk høre syv flotte vitnesbyrd som fortalte om mennesker som har tatt imot Jesus som Herre i deres liv og gav all ære til Gud.
Menigheten gav hver av dem en gave. Hva er bedre enn Gud's eget Ord?!
I hver bibel stod det en hilsen som siterte verset fra Kol. 3: 1-3: Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Det var en stor dag for den enkelte som ble døpt og for menigheten som en familie, men mest av alt var det en himmelsk fest for Gud's Rike som fortsetter å vokse! Hallelujah!
Husk på disse i bønn. Be om at de skal vokse og bli styrket i troen og at deres vitnesbyrd skal høres i og utenfor menigheten!

Deres i Jesus Messias

Bjørg & Samuel