Anna - Gudsteneste

Kvar søndag kl.11.00 eller 19.00 samlast vi til gudsteneste slik dei fleste kjenner det. Med salmesong, lovsong, tekstlesning, forkynning og bøn. Vi feirar nattverd og har med kor og solistar. Dette er kyrkjelyden si hovudsamling.

Ved ei vanleg gudteneste (ikkje familiegudteneste eller kveldsgudteneste), er det søndagsskule for borna frå kl 11.00 søndagsskule tilrettelagt dei ulike alderstrinna.

Etter gudstenesten er alle velkomne til ein enkel kyrkjekaffi!