PROGRAM

I dag:
11:00 Gudsteneste
Pastor Erhard Hermansen. Kyrkjekaffi
Neste 6 dagar:
Tysdag
19:30 Bønetimen
Konfirmasjon

INFO

Vil du bli medlem i Frikyrkja?
Lurer du på kva Frikyrkje er, eller har du tenkt på å bli medlem i Herøy Frikyrkje? Ta kontakt hvis du lurer på noko vedrørande medlemskap i Frikyrkja (telefon: 70087800 og epost: heroy@frikyrkja.no)

DAGENS BIBELORD

Luk 14,15-24

15 Ein av gjestene som høyrde dette, sa til han: «Sæl er den som får sitja til bords i Guds rike!» 16 Men Jesus sa til han:
«Det var ein mann som ville halda eit stort gjestebod og bad mange. 17 Då tida for gjestebodet kom, sende han tenaren sin i veg for å seia til dei bedne: 'Kom, for no er alt ferdig!' 18 Men dei kom med orsakingar, alle som ein. Den eine sa: 'Eg har kjøpt eit jordstykke og må ut og sjå på det. Du må gjera vel og orsaka meg.' 19 Ein annan sa: 'Eg har kjøpt meg fem par oksar, og no skal eg av stad og prøva dei. Du må gjera vel og orsaka meg.' 20 Endå ein annan sa: 'Eg har gift meg, difor kan eg ikkje koma.' 21 Tenaren kom att og fortalde dette til herren sin. Då vart herren i huset sint og sa til han: 'Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lamme.' 22 Tenaren kom att og sa: 'Herre, eg har gjort som du sa, men det er enno rom.' 23 Då sa herren til tenaren: 'Gå ut på vegane og stigane og nøyd folk til å koma inn, så huset mitt blir fullt. 24 For det seier eg dykk: Ingen av dei som var bedne, skal få smaka festmåltidet mitt.'»

Kilde: bibel.no

SJEKK UT

Bibelen
Bibelen.no

Frikirken
frikirken.no

FriBU
fribu.no

Herøy Kyrkje
heroy-kyrkje.no

Budbæreren
budbareren.no

GUDSTENESTE

Pastor Erhard Hermansen talar

Førstkomande søndag er det pastor Erhard Hermansen som talar. Vi håpar du har tid til kaffi og prat på kyrkjetorget etter gudstenesta. Velkomen små og store!

Er du senior i Herøy?

Sist veke møttest repersentantar frå Herøy Kyrkje, Herøy Frikyrkje, Livsglede for eldre, Ytre Herøy pensjonistlag og Frivilligsentralen for ein prat om kva som finnast av møteplasser for seniorar i Herøy. (Av Britt Paulsen, Frivilligsentralen)...meir

«Live at the Fjords» i Fosnavåg konserthus
Spelar for fattige barn i India

Laurdag 24.juni kl. 18:00 inviterer Rory Kaye og organisasjonen IAM til veldedighetskonsert i Fosnavåg Konserthus. Målet med konserten er å samle inn midlar til gatebarn i Sentral-India....meir

Johnny Cash – Gospel Night

Sindre Løvik har åleine og saman med JC-Band sunge Johnny Cash sine songar i mange år, og han har hatt såkalla ”Johnny Cash-messer” i fleire kyrkjer på Søre Sunnmøre....meir

Bibeltime og Festsamvær

I samband med Norges Samemisjon sitt kretsårsmøte laurdag 17. juni arrangerast det: Bibeltime kl. 12.00 og Festsamvær kl. 17.30. Tale ved Roald Gundersen (NSM). Sang av Adonai- Valderøya, Odd Jarle Osborg- Ørsta og Kjersti Aksnes- Dalsfjord. Desse samlingane er opne for alle. DU er hjarteleg velkomen!...meir

STORDUGNAD 2017 – UTVENDIG VASK OG MALING

Etter pinse starter vi vårens stordugnad. Om vi får godt oppmøte og lagleg ver så bør vi kome i mål i løpet av to veker....meir

Kjell Furnes takkar for seg

Etter nesten 20 år som styreleiar i Magda Sæviks Stiftelse, takkar Kjell Furnes for seg. Ny styreleiar er Jostein Sætrenes, som vart valt inn i styret av Frikyrkja frå år 2000. Harry Valderhaug vert nytt styremedlem i stiftinga. Josefine Spiro, Vestlandsnytt josefine@vestlandsnytt.no...meir

Ein Gud for dei mange
Temakveld med Helge Simmonnes

Tidligere sjefredaktør Helge Simonnes i avisen Vårt Land kommer til Herøy Frikyrkje søndag 28. Mai kl.19.30. Simonnes har utgitt boka «En Gud for de mange», som handler om hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hvordan troende bidrar til det. Boka har fått mye oppmerksomhet i media. Forfatteren har skrevet 12 historier om ikke-troende som betrakter kirke og kristenliv. Etter hver historie deltar Den norske kirkes tolv biskoper i refleksjonssamtaler....meir

Vi har ledige stillingar!

Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje i Herøy er ein kyrkjelyd med nærare 450 medlemmar, med eit variert tilbod til barn, unge, vaksne og eldre. Frikyrkja driv også bruktbutikken "Minneriet”. I 2011 vart vårt nye kyrkjebygg vigsla. Staben består i dag av hovudpastor, barne- og familiearbeidar, og for inneverande skuleår to prosjektstillingar, samt eit stort antal frivillige....meir

Du bestemmer!

I vårt daglege liv har vi mange utfordringar. Vi planlegg dagen, men plutseleg må planen endrast når noko uventa eller nytt dukkar opp. Og når det skjer så reagerer vi på mange forskjellege måtar. Enkelte av oss taklar ikkje uventa endringar så veldig godt. Andre tek dei på strak arm og vi merkar ikkje på dei at alt ikkje var som planlagt. Vi er forskjellege....meir

GOSPELKVELD I HERØY FRIKYRKJE

Song har gjennom alle tider hjelpt menneske til å sette ord på kjensler. Enten vi er glade eller lei oss , så gir det styrke å synge. Få har klart det betre enn slavane i Amerika som song når dei jobba på bomullsmarkane. Der håpet og trua på at Gud ikkje vil la ein slave vere åleine, var det grunnleggande. Dei sette sin lit til Gud både i liv og død....meir

Bli ein brønnbyggjar!

Ingenting er viktigare enn reint vatn. For vatn gjev ikkje berre liv, vatn kan også ta liv. Å gjere noko for andre er viktig for oss som kyrkje, og førstkomande tirsdag, 4.april skal me bidra til at fleire får reint drikkevatn i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, seier pastor Erhard Hermansen i Herøy Frikyrkje og kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo i Herøy Kyrkje....meir

Gospelglede og blå kyrkjeblues

Gospel skaper glede og også slik i Herøy frikyrkje då Herøy gospelkor song med Angela Primm og Elsa Harris....meir