PROGRAM

I dag:
Neste 6 dagar:
Tysdag
19:30 Bønetimen
Onsdag
20:00 KRIK
Torsdag
11:00 Gudsteneste
Laurdag
20:00 fx HERØY - Ungdomskveld
Søndag
11:00 Gudsteneste
19:30 Temakveld
Stilling ledig
Konfirmasjon

INFO

Vil du bli medlem i Frikyrkja?
Lurer du på kva Frikyrkje er, eller har du tenkt på å bli medlem i Herøy Frikyrkje? Ta kontakt hvis du lurer på noko vedrørande medlemskap i Frikyrkja (telefon: 70087800 og epost: heroy@frikyrkja.no)

DAGENS BIBELORD

Kol 4,2-6

2 Ver uthaldande i bøna, vak og be og takk Gud! 3 Be for oss òg, at Gud må opna ei dør for Ordet, så vi kan forkynna Kristi mysterium, det eg sit bunden for. 4 Be om at eg må få tala slik som eg skal når eg gjer det kjent. 5 Gå fram med visdom mellom dei som står utanfor, og bruk den dyrebare tida godt. 6 Lat alltid orda dykkar vera venlege, men godt salta, så de veit korleis de skal svara kvar einskild.

Kilde: bibel.no

SJEKK UT

Bibelen
Bibelen.no

Frikirken
frikirken.no

FriBU
fribu.no

Herøy Kyrkje
heroy-kyrkje.no

Budbæreren
budbareren.no

GUDSTENESTE

Pastor Erhard Hermansen talar

Tradisjonen tru vert det gudsteneste på Runde bedehus på Kristi Himmelfartsdag. Det er pastor Erhard Hermansen som talar, og vi oppmodar alle om å ta turen til Runde denne dagen.

Førstkomande søndag er det gudsteneste. Her talar pastor Erhard Hermansen, det vert søndagsskule og kyrkjekaffi. Vi får også møte vårt ekspertpanel som vil snakke om teamet "Renter" (s. 55 i familieandaktsboka)

Ein Gud for dei mange
Temakveld med Helge Simmonnes

Tidligere sjefredaktør Helge Simonnes i avisen Vårt Land kommer til Herøy Frikyrkje søndag 28. Mai kl.19.30. Simonnes har utgitt boka «En Gud for de mange», som handler om hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hvordan troende bidrar til det. Boka har fått mye oppmerksomhet i media. Forfatteren har skrevet 12 historier om ikke-troende som betrakter kirke og kristenliv. Etter hver historie deltar Den norske kirkes tolv biskoper i refleksjonssamtaler....meir

Vi har ledige stillingar!

Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje i Herøy er ein kyrkjelyd med nærare 450 medlemmar, med eit variert tilbod til barn, unge, vaksne og eldre. Frikyrkja driv også bruktbutikken "Minneriet”. I 2011 vart vårt nye kyrkjebygg vigsla. Staben består i dag av hovudpastor, barne- og familiearbeidar, og for inneverande skuleår to prosjektstillingar, samt eit stort antal frivillige....meir

Du bestemmer!

I vårt daglege liv har vi mange utfordringar. Vi planlegg dagen, men plutseleg må planen endrast når noko uventa eller nytt dukkar opp. Og når det skjer så reagerer vi på mange forskjellege måtar. Enkelte av oss taklar ikkje uventa endringar så veldig godt. Andre tek dei på strak arm og vi merkar ikkje på dei at alt ikkje var som planlagt. Vi er forskjellege....meir

GOSPELKVELD I HERØY FRIKYRKJE

Song har gjennom alle tider hjelpt menneske til å sette ord på kjensler. Enten vi er glade eller lei oss , så gir det styrke å synge. Få har klart det betre enn slavane i Amerika som song når dei jobba på bomullsmarkane. Der håpet og trua på at Gud ikkje vil la ein slave vere åleine, var det grunnleggande. Dei sette sin lit til Gud både i liv og død....meir

Bli ein brønnbyggjar!

Ingenting er viktigare enn reint vatn. For vatn gjev ikkje berre liv, vatn kan også ta liv. Å gjere noko for andre er viktig for oss som kyrkje, og førstkomande tirsdag, 4.april skal me bidra til at fleire får reint drikkevatn i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, seier pastor Erhard Hermansen i Herøy Frikyrkje og kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo i Herøy Kyrkje....meir

Gospelglede og blå kyrkjeblues

Gospel skaper glede og også slik i Herøy frikyrkje då Herøy gospelkor song med Angela Primm og Elsa Harris....meir

Ape gjer det ape ser.

Vi er alle i den posisjon at vi er eit forbilde. Uansett om du veit det eller ikkje, er du eit forbilde. Og som regel er du forbilde for dei du ser ofte. Dine barn, dine søsken, din familie, dine vener, dine naboar, dine medarbeidarar, dine medelever, det kan være kven som helst. Du veit ikkje alltid om at du er eit forbilde for nokon....meir

Me treng ein vasstett plan

Har du opplevd at vatnet i heimen blir borte? Millionar av menneske lever eit heilt liv utan reint vatn. Det kan du gjere noko med. Bli med og bygg brønnar, og sett våre leiarar til ansvar, seier pastor Erhard Hermansen i Herøy Frikyrkje og kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo i Herøy Kyrkje....meir

Håper å feire 50 år med rekordinnsamling

Reint vatn kan redde liv, og ureint vatn kan ta liv. Alle land i verda, også Noreg, har sagt at alle skal ha tilgang til reint vatn innan 2030. Den 4. april skal konfirmantar frå Herøy Frikyrkje og Den norske Kyrkje gjere sitt bidrag når Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp feirar 50 år....meir

Kickoff for fx HERØY

Laurdag 4. Mars fekk ungdomane ta i bruk den nye ungdomsavdelinga. Med fx bandet, Even Sævik og DJB vart steminga satt. Ungdomsarbeidar Benni Wiencke sa i si tale at bokstavane fx kan tyde forskjellig, men for ham var det i betydninga effekt, og fx Herøy skal bety noko for ungdom i Herøy. Effekten av arbeidet er at fleire skal få høyre om Jesus og ha ein trygg plass å kome saman. ...meir

Ja, vi elskar dette vatnet

– Vatnet smakar mykje betre, og kleda er mykje reinare enn før, seier Richard Wilson, før han tek ein ny slurk av vatnet frå landsbyens nye brønn. No er livet enklare, friskare og meir morosamt for Wilson....meir

TETELASTAI

“Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han” (Jakob 1.12)...meir